Buurtfeest 5 october 2006
Ter gelgenheid van het ondertekenen van de bouwplannen.


Lijndancers van de Haagse Beemden.

Rob Blokland spreekt de bezoekers toe.

De aktes worden ondertekend.

Op de juiste plaats de handtekening

Wat zijn dat veel documenten!

Wie moeten er allemaal hun handtekening zetten?

NOg al meer

De bassiste van de band

Hier hijsen wij de vlag voor

De officials staan er bij

Overleg bij de PvdA

Wel erg vrolijk gelukkig

De zangeres van de wijk

Weth. Heerkens brengt de vlag in top!

Wat is dat ijsje lekker