Dhr. L. Michielsen, directeur van de Brede School "De Keysersmolen"

Dhr. L. Michielse Dhr. Leon Michielsen is op 28 februari 1957 te Beesel in Limburg geboren. Zijn ouders waren Oosterhouters en zijn na een jaar weer terug naar Oosterhout gegaan. Dhr. Michielsen is een echte Brabander. Hij heeft de lagere school in Oosterhout doorlopen en is daarna naar de Mavo, Havo en P.A. in Dongen gegaan . In 1978 is hij geslaagd. Zoals dat vroeger ging, moest hij na zijn opleiding in militaire dienst.

Carrière

Mijn eerste werkzaamheden vonden plaats in Raamsdonkveer. Het was een hele andere wijk dan het Heuvelkwartier. Ik heb daar drie en een half jaar met heel veel plezier gewerkt. Ik moest daar weg omdat het leerlingenaantal terug liep. Ik ben toen een half jaar werkloos geweest. Toch was het een gelukkige tijd omdat toen mijn oudste zoon is geboren. Na dat half jaar had ik het geluk dat er een baan vrij kwam op de Lambertusschool in de Waterstraat te Breda. Het was een baan voor een half jaar. Aan het eind van die tijd was er een vacature op de Keysersmolen. Deze school viel onder hetzelfde bestuur als de Lambertusschool. Ik had het blijkbaar zo goed gedaan, dat dhr. Hermes, de toenmalige directeur van de Keysersmolen, mij aannam. Ik ben hier in 1985 begonnen in de vierde klas (de huidige groep 6). In 1993 ging de Keysersmolen fuseren met de Agnesschool en dhr. Hermes ging met pensioen. Ik heb toen gesolliciteerd en tot mijn grote verassing werd ik aangenomen als directeur. Tot op heden heb ik hier geen enkele spijt van, want ik doe dit werk met heel erg veel plezier.

De ontwikkeling

We zijn altijd een school geweest waar we orde, rust en regelmaat heel erg belangrijk vonden. Dit is o.a. een reden dat we voor Piramide gekozen hebben. Ook zijn we in alle groepen heel nadrukkelijk bezig met de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.. We merken dat ze hier enorme vorderingen in maken. Hierdoor zijn ze gemotiveerder geworden en kunnen de leerkrachten veel meer individuele aandacht aan de kinderen geven.
Toen ik directeur werd zijn wij als eerste school in Breda begonnen met een verlengde schooldag, een naschoolse activiteit. Kinderen konden na schooltijd leuke dingen doen, zoals knutselen, dansen, sporten, etc. We vinden dat belangrijk voor onze kinderen. Dit is nu uitgebreid met de Brede School, waarbij we de naschoolse activiteiten zelfs al afgestemd hebben op waar we in de klas mee bezig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat je de kinderen en de ouders daardoor het beste bereikt.
Een voorbeeld: Heb je het op school over gezondheid, dan moet het hapje dat ze tussendoor krijgen ook fruit zijn. We hebben dus 4 keer in de week fruit. Ook moet je er dan voor zorgen dat je goede sportactiviteiten hebt. De sportschool van het Heuvelkwartier komt dus hier op school les geven en G.G.D. komt voor gezondheidslessen. Zo zie je dat er in de Brede School steeds meer activiteiten komen. Allemaal ten goede van de kinderen.

Betere leerprestaties (hier doen we het namelijk voor)

De inspecteur is laatst weer op school geweest en we kregen een dikke vette pluim. Onze leerprestaties en ons kwaliteitssysteem waren uitstekend verzorgd. Dit komt o.a. doordat we de kinderen goed in de gaten houden en we, indien nodig, veel zorg kunnen bieden. Ook proberen we de groepen klein te houden. Al die inspanningen zie je natuurlijk terug in de resultaten. Het afgelopen jaar lagen de resultaten van de Cito-toets weer boven het landelijke gemiddelde. En er zit nog steeds een stijgende lijn in.
We zijn een school waar de kinderen en ouders zich thuis voelen en daardoor worden er goede prestaties geleverd. Dat de kinderen zich hier thuis voelen merken we aan de kinderen die naar het vervolgonderwijs gaan. Met grote regelmaat komen ze nog even langs om te vertellen hoe het met ze gaat. Er zijn oud-leerlingen bij, die eerst hun rapport aan ons komen laten zien en dan pas thuis. Laatst kwam een oud-leerling vertellen dat hij zijn opleiding aan de universiteit had afgerond. Het doet je best wel wat, dat ze, na zo veel jaren, nog steeds aan de basisschool denken.

Keurmerk

Wij zijn de vierde school in heel Nederland, die een "Piramidekeurmerk" heeft gekregen. Het is te vergelijken met een ISO-keurmerk voor bedrijven. Piramide is een onderwijsprogramma. De peuterspeelzaal en wij werken hier mee. De peuterspeelzaalleidsters en de leerkrachten van groep 1 t/m 3 hebben hier een speciale opleiding van drie jaar voor gevolgd.. De grondlegger van Piramide is hier komen kijken en wij voldeden aan alle eisen. De methode is eigenlijk voor de peuters en de kinderen van groep 1 en 2. Bij ons op school werkt ook groep 3 op deze manier en een heleboel onderdelen van Piramide zijn ook al doorgevoerd in de groepen 4 tot en met 8. Wij hebben er keihard voor gewerkt en zijn hier natuurlijk erg trots op! Laatst was de wethouder voor de uitreiking van het certificaat, hier op school en zij zei: "Ik krijg gewoon weer zin om naar school te gaan". Dat willen wij nu ook bij de kinderen bereiken.Wij zijn ervan overtuigd dat als de kinderen met plezier naar school gaan, zij ook beter leren. Om dit alles te bereiken werken we samen met een aantal instanties. Denk hierbij o.a. aan Vertizontaal, GGD, Bibliotheek, MEC, Nieuwe Veste en sportpunt.

De toekomst

Wij willen in hart en nieren een wijkschool zijn en blijven. want wij zijn trots op de wijk en wij hopen dat de wijk trots is op onze school. Helaas hebben we op dit moment, als school, best veel last van het slopen van de huizen. Mensen gaan verhuizen en de kinderen moeten dan helaas de school verlaten. We hopen dan ook dat de huizen weer snel herbouwd worden. Als onze school en basisschool de Vlier straks op het Mgr. Nolensplein als Brede School gevestigd worden, dan denk ik dat het echt een topschool wordt. Het samenwerken wordt dan nog gemakkelijker, zodat je nog beter kunt profiteren van de kwaliteiten van elkander. Het wordt echt een geweldig centrum, iets unieks voor heel Nederland, waar heel de wijk zijn voordeel mee kan doen! Hoe eerder, hoe beter!!!

Interview en fotografie: Ria Veltman d.d. 5 april 2005