De familie Sas

De familie Sas

Jarenlang heb ik met mijn ouders en zes broers en zussen op het Thorbeckeplein gewoond.


Dit zijn 4 van de 7, kinderen van familie, T.H. Sas.

Nu ga ik met mijn eigen gezin terug naar de Heuvel.

Robert Sas