Riet van Noort

Klik op de foto voor een groter beeld.

Riet van Noort is op 12 november 1936 in Zaltbommel geboren. Haar vader werkte bij de spoorwegen. Toen Riet 10 weken oud was werd haar vader overgeplaatst naar Breda.

Breda

In 1936 verhuisden wij, pa, ma en zeven kinderen naar de Terheijdenseweg waarna wij naar de Stationsweg in Breda zijn verhuisd. Inmiddels is daar alles gesloopt. Toen in die tijd was daar nog een B.B.A. loods en een overweg. Mijn vader overleed aan een hersenbloeding. Door het wonen aan de spoorweg kreeg mijn moeder een trauma want zij keek altijd op het werkterrein van mijn vader en kon er niet meer leven. In 1954 zijn wij met een doctorsverklaring van de Dr. Sluiters de arts van de spoorwegen verhuisd naar de Willem Barendszstraat.

Riet van Noort

Het Heuvelkwartier

In het huis aan de Willem Barendszstraat heeft voor dat wij er kwamen wonen wethouder Broeders gewoond. Er woonden alleen maar ambtenaren in de straat toen wij er kwamen wonen. Het was een rustige straat. Nu zijn er poorten, die altijd op slot moeten. Vroeger had ik de achterdeur gewoon open, dat kan nu niet meer. Ik leerde mijn man Frans leren kennen bij de wandelsportvereniging van de B.B. (Bescherming Bevolking) en wij zijn hier in dit huis met toestemming van de gemeente in 1962 ingetrouwd.

Om bij mijn moeder in te mogen wonen was ik toen bij mevrouw Verwijmeren van de gemeente geweest en het werd toen eigenlijk niet meer gedaan omdat het vaak gebeurde dat dan de ouder door de kinderen buiten werd gewerkt. Wij woonden hierboven en toen mijn moeder overleed mochten wij met onze zoon en dochter hier blijven wonen.

Vrijwilligerswerk

Tot ons huwelijk bleef ik werken in de Brabantse Blouse Industrie aan de Visserstraat en als je werkt heb je weinig contacten in de wijk. Ik ben bij de B.B. (Bescherming Bevolking) gegaan voor een E.H.B.O.-cursus. Er waren destijds mannen, die niet in dienst hoefden maar, die waren wel verplicht om in de B.B. te gaan. Het werd later een zeer vervullende verplichting waardoor de gezelligheid zoek was. Toen ben ik ermee gestopt. Je krijgt vooral contact in de wijk als de kinderen naar school gaan. Toen mijn dochter in de derde klas zat ben ik bij het oudercomité in de Jacob Edelstraat bij broeder Gregorius in de Clemens lll school begonnen. Destijds kwam kapelaan Van Beek mij vragen voor het jeugdwerk omdat er voor de werkgroep De Heuvel nog maar 1 of 2 vrijwilligers waren en het einde van het jeugdwerk in zicht was. Pastoor Van Hooijdonk vroeg mij toen ook nog voor de gezinsliturgie. In ben aan alles begonnen.

Het jeugdwerk

Het jeugdwerk heb ik 13 jaar gedaan, toen vond ik dat er wat jongeren moesten komen. Mijn dochter heeft het toen overgenomen en doet dit nog steeds. Ze zit er zo ongeveer 20 jaar bij en vindt het nog steeds leuk. In het jeugdwerk ben ik 11 jaar penningmeester geweest. Er werden toen 2 activiteiten per maand gehouden.

Hier was ook behoefte aan door de jeugd. Als er een film gedraaid werd waren er minstens 150 kinderen aanwezig in de Vlieren. Als er kerststukjes gemaakt werden zat de grote zaal helemaal vol. Bij festivals, de mensen praten er nog steeds over, moesten wij de kinderen vooraf in voorrondes selecteren anders konden wij het niet aan en zouden wij 3 avonden een festival moeten gaan houden. Bij het Playback festival kwamen de leraren van de Keijzersmolen en de Agnesschool jureren. Dhr. Hermes en dhr. Soeterboek waren de echte muziekkenners van de jury.

Met de scholen werd prettig samengewerkt, je kon er altijd terecht om iets uit te draaien of om de spullen van het jeugdwerk op te slaan. Er zat dan ook altijd een juffrouw van de school in de werkgroep van de communiekantjes, het was een geweldige drievoudige samenwerking. Ik heb daarnaast ook 17 jaar in het bestuur van de Vlieren gezeten. Daar begeleidde ik het personeel. Er was best veel te doen want het was er altijd druk.

Nog steeds actief

Ik zit 8 jaar bij het parochiebestuur en 28 jaar in de liturgiewerkgroep, deze groep bestaat uit 6 personen. Wij verzorgen de bijzondere vieringen en maken daarvoor de teksten en de boekjes. Als lector doe ik eens in de vier weken een lezing tijdens de H. mis. Verder zit ik in de parochie nog in diverse werkgroepen o.a. in de activiteitencommissie, daar organiseer ik met nog ongeveer 14 andere personen de maandelijkse kleingoedmarkt, die altijd heel goed bezocht wordt. Hij wordt gehouden op iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 12.00 uur achter in de kerk. In 1985 heeft pastoor Van Hooijdonk mij gevraagd of ik voor de Zonnebloem vrijwilligerswerk zou willen verrichten. Daar hebben we Kerst, Pasen, de Nationale Ziekendag en we gaan één dag per jaar met onze Zonnebloemgasten naar Meersel Dreef. Ik ga soms ook op huisbezoek bij een zieke Zonnebloemgast. Ik vind het nog steeds leuk om te doen en blijf gewoon doorgaan!

Interview: Ria Veltman d.d.: 25-01-2005.