Het Bokje

Onthulling van het bokje bij Maria Mediatrix. Midden op de foto met bloemen: Jan van Dijk (bron: wijkraad)

Het Bokje

Een bewoner uit "Het Heuvelkwartier meldde dat er in 1979 in de Heuvelstraat op het grasveld bij de toenmalige school een beeld stond. Het was een op zijn achterpoten staande bok. Dit bronzen beeld is gemaakt door de kunstenaar Hein Koreman. Het viel ten prooi aan vernieling en is door de gemeente, die de eigenaar was, verwijderd.

Hulten

Het beeld heeft nog 15 jaar langs de openbare weg (Oude Baan) in Hulten gestaan. Daar is het vast door veel mensen bewonderd, ook al was het beschadigd, want de gemeente Gilze-Rijen had het opgenomen in de beeldenroute van de gemeente. Het beeld is in 1997 teruggebracht naar de gemeente Breda. Beeldend kunstennaar Hein Koreman heeft het beeld toen gerestaureerd.

Verdwenen

Waar het toen is gebleven weet niemand. Begin 1999 naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Het Heuvelkwartier vonden de bewoners dat, dat een goede reden was om het Bokje aan de gemeente terug te vragen. Jan van Dijk heeft er voor gezorgd dat het Bokje eind 1999 weer terug kwam in de Heuvel. Het werd geplaatst op het binnenplantsoen van Maria Mediatrix.

Fotografie Simon Noot