Jongerencentrum "Base 100".

Klik op de foto voor een vergroting.


"Alle aandacht, vertrouwen en ruimte geven, maar ook grenzen stellen en elkaar aanspreken op gedrag". Dat is de kern van het gesprek met de twee jongerenwerkers van "Base 100". Beide heren, Mustapha Asouari en Jerry Hubeek, zijn in dienst van de welzijnskoepel Surplus. Ze stralen ervaring, kundigheid en enthousiasme uit. Zij vinden het belangrijk alle tieners en jongeren persoonlijk welkom te heten. "Fijn dat je er bent! Hoe is het met je sinds vorige keer?" Op dinsdag en donderdagmiddag is er van vier tot zes uur Open Inloop. Voor de groep van 16 jaar en ouder komt er op donderdagavond een Open Inloop van 18.30 - 20.30 uur. Tijdens deze inloop is er de mogelijkheid een gesprek te vragen met Jerry of Mustapha. De bezoekers kunnen dan hun vragen voorleggen. Samen wordt bekeken of er meer informatie nodig is. Wat zijn de mogelijkheden? Waar kun je terecht? Jerry en Mustapha helpen dus bij het verkennen van de vraag en wijzen de weg naar personen of instellingen. Zelfredzaamheid is uitgangspunt. Dit wordt steeds gestimuleerd.

Maar als het echt beter is, gaan we als jongerenwerker soms mee om de vragensteller te ondersteunen. Op woensdagmiddag hebben we van 14.00 tot 16.00 uur twee Tienerclubs vanaf 10 tot 13 jaar. Een meidengroep met een kern van 11 vaste leden. Hiervoor is een toenemende belangstelling. Er zijn leuke activiteiten zoals mini carnaval, hoe maak je een milk-shake, make-up sessies en dergelijke. Er is ook een jongensgroep met een vaste kern van 24. Soms zijn er gezamenlijke activiteiten voor deze twee clubs, zoals laatst samen gaan schaatsen. Op woensdag en vrijdag kun je sporten van 17.30 tot 19.30 uur onder leiding van Jerry en Mustapha. Jerry is namelijk ook sportinstructeur.
Zij beiden vinden het heel belangrijk om zelf actief mee te doen aan de verschillende activiteiten. Zo versterk je de contacten. Je krijgt langzamerhand een vertrouwensband met de regelmatige bezoekers. Mee doen en toch er boven staan. Zo is het ook met ruimte en vertrouwen geven en tegelijkertijd controle houden. Je geeft de tieners en jongeren de ruimte voor eigen initiatieven en het uitproberen van de eigen mogelijkheden. Je geeft ze langzaam meer verantwoordelijkheid. Soms heel concreet door ze de sleutel van een kamer, een kast of het geldkistje te geven. Je vraagt ze om zelf een werkgroepje te vormen om iets te bereiken. Voorbeelden zijn het plaatsen van een voetbalkooi of het verzorgen van een aandeel in de Heuvel-webside. We merken dat bezoekers elkaar meer gaan aan spreken op hun gedrag. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de doelstelling van het project van de politie en HALT: "Doe effe normaal!" Daar willen we heen. Jongeren moeten "Base 100" ervaren als hun eigen honk, hun eigen ruimte voor spel en ontmoeting. Iets waar je zuinig op bent. Dan gaan ze zelf ook meer letten op het schoon en heel houden van de spullen in hun jongerencentrum. De jongeren nemen dan zelf meer verantwoordelijkheid. Ze dragen steeds meer bij in het goed laten draaien van "Base 100". Vertrouwen en ruimte geven gaat met kleine stapjes. Soms twee, drie vooruit, dan weer een of meer achteruit. Jonge mensen zoeken hun grenzen. Dat is op zich een goede zaak.
Ze doen levenservaring op, ze ontwikkelen zich. Maar zoals iedereen weet, jongeren en vooral jongens houden ook van dollen. Wat als een geintje begint zonder kwade bedoelingen, gaat ineens smeulen. Voordat je het weet slaat de stemming om. Wat eerst vrolijk dollen was, wordt opeens agressief Er dreigt een uitslaande brand. Achteraf vaak tot verrassing en schrik van de betrokkenen. Wat er precies is gebeurd, weten ze niet meer. Jongerenwerkers verstaan de kunst om bij de eerste vonkjes af te remmen. Voordat de emoties overkoken, wordt de groep in rustiger vaarwater geloodst. Er gebeuren dan geen onbedoelde en vervelende dingen. "Base 100" heeft de beschikking over twee grote ruimten verspreid over twee verdiepingen. Daarom ook kunnen de jongerenwerkers best wat hulp gebruiken van de meer ervaren en trouwe bezoekers. Enkele van hen helpen mee de boel op orde te houden. Ze voelen zich mede verantwoordelijk. Maar ook mensen uit de wijk, ouders en jong volwassenen, zijn zeer welkom om ons af en toe te komen helpen. Bijvoorbeeld bij extra grote drukte in ons centrum. Bij activiteiten, waarbij we met een grote groep tieners ergens op bezoek gaan buiten de wijk, kunnen we een paar extra begeleiders goed gebruiken. Kom eens een keertje kennismaken. We drinken een kopje koffie en u kunt rustig even rondkijken. Nieuwe ontwikkelingen zijn het bieden van naschoolse opvang in samenwerking met Breda Actief en vanaf september '09 huiswerkbegeleiding. Naast het werk in het jongerencentrum zelf, zijn er ook de externe contacten en besprekingen. Voorbeelden hiervan zijn het regelmatige overleg met de wijkagent en deelname aan het project overlastbestrijding "Samen er tegen aan"(SET). Als er aanleiding toe is gaan we het gesprek aan met groepen jongeren op de straat. We bouwen hiermee ook in de wijk ons netwerk op en geven we meer bekendheid aan het jongerenwerk. Zoals hierboven benadrukt, iedereen is welkom om een keertje bij ons te komen kijken. Is het wat voor uw kinderen? Is het wat voor jou? Kom je ons een keertje helpen? Vlak voor de aanvang of na afloop van de activiteiten, kunt u ons altijd aanspreken. Desgewenst maken we een afspraak. Wij zijn ook bereikbaar via onze gsm. Jerry Hubeek 06 293 266 95 en Mustapha Asouari 06 189 561 36. E-mail: Klik hier. "Base 100" is gevestigd in het gebouw Heuvel 100, aan de Dr. Struyckenstraat 100. Onze ingang is aan de kant van de Sabastraat, meteen helemaal vooraan in de hoek rechts. Tot ziens.

Interview: Karel Wijnen d.d. 05-03-2009