Straatnamen in de Heuvel

Burgerhof, Burgerzinstraat, Melkfabriekstraat en William Bootsstraat.

Nieuwe straten

In het gebied omsloten door de Mastbosstraat, Talmastraat, Van Oldenbarneveldstraat, Flierstraat en het Heuvelplein zijn een aantal nieuwe straten gekomen. Omdat deze straten aan de grens met Princenhage zijn gelegen prijzen makelaars graag deze huizen aan als zijnde gelegen in Princenhage (wellicht om een hogere prijs te kunnen vragen). Echter ter geruststelling aan de bewoners. U bent echt woonachtig in de wijk Heuvel en daar hoeft niemand zich voor te schamen.

Burgerhof

Het Burgerhof bestaat reeds langer (1952) en is gebouwd en genoemd naar de opbrengst van een 4%-obligatieleninng waarop de burgers van Breda konden inschrijven. Met de opbrengst van de lening bouwde men de huizen rond het Burgerhof.

Melkfabriek Sint Martinus (bron: stadsarchief) botervaatjes (bron: stadsarchief)

Sloop van de Melkfabriek

Na de sloop van de Melkfabriek St. Martinus is het gebied heringericht en is er ruimte gekomen voor nieuwe straten. Vanaf het Burgerhof naar de Flierstraat loopt nu de nieuwe Burgerzinstraat, genoemd dus naar die (Burgerzin)lening. De Melkfabriekstraat loopt van de Burgerzinstraat in de richting van de Mastbosstraat en is dus genoemd naar de voormalige Melkfabriek St. Martinus.

William Booth

Nieuwe inrichting.

Ten Noorden van de Flierstraat in de richting van het Heuvelplein is ook een gebied opnieuw ingericht en bebouwd. De straat, die daar gekomen is heet William Boothstraat en verwijst naar de stichter van het Leger des Heils, William Booth (1829-1912). Aan creativiteit heeft het de naamgevingcommissie van de gemeente Breda dus niet ontbroken.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"