Cafés in Heuvel

In dit artikel willen we een begin maken met de geschiedenis van de cafés in Heuvel.

Hieronder de beschikbare verhalen.

Cafe de Witte Brug

Andere cafés in Heuvel:

Hieronder nog te schrijven verhalen.

Hiervan hebben wij nog geen verhalen. Maar mocht u die wel hebben houden wij ons aanbevolen.

Café De Amstelhoek

(hoek Colijnstraat-mgr Nolensplein)
Velen zullen zich herinneren dat ze daar naar toe gingen om rijexamen te doen.
Maar er gebeurde natuurlijk meer: John Schouten heeft hier al wat over geschreven in
Heuvelflarden 10.

Café de Oranjeboom

(Oranjeboomstraat)
Bart en Mientje van Heerden
???
Maarten en Rietje
2006 dicht

Café de Sportvriend

Kasteleins:
Wim de Ruyter
John Mol (laatste)
Dicht ??

t'Bruin Cafeeke

op het Mgr Nolensplein
François Rijnbout ca 15 jaar

Café de Toekomst

op het Heuvelplein (heeft ook enige tijd Café De Slinger geheten).

Café de Roskam

Mastbosstraat.

Café Laurel en Hardy

Nolensplein.
De Veth (Had ook sigarettenwinkel op het Mgr Nolensplein).

Café heuvelzicht

dr struyckenstraat eigenlijk Princenhage.
Pietje Rombouts.

Er is een keer een poging geweest een gezamenlijk muziekfeest op te zetten maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan.

Na 1995 liep in het algemeen het aantal café s terug: mensen hadden minder tijd voor verenigingen. Ook de strengere eisen wat betreft geluidsoverlast en de stijging van de bierprijzen zullen hierin een rol gespeeld hebben.

Wie heeft verhalen over de andere café s in Heuvel ??