Dameskoor "De Heuvel"

Samen zingen maakt blij: kom meezingen in het dameskoor van de Heuvel.
Het geeft een goed gevoel als je samen flink hebt gerepeteerd. Maar het beste is toch het gevoel na het opluisteren van een geslaagde kerkdienst. Een zondagsmis, een trouwdienst, een viering van een jubileum of een uitvaart. Als koor ben je dienstbaar aan de gemeenschap. Het is fijn als je de mensen kunt stimuleren volop mee te zingen. Je levert een bijdrage aan de dienst ten behoeve van alle kerkgangers. Dat is samen kerk zijn, Gods volk onderweg, daar word je - samen - blij van. Een heel enkele keer komt het voor dat er geen koor is. Dat krijg je dan nog dagen te horen: "Waarom was er geen koor, waarom werd er niet gezongen?"

   

U begrijpt nu nog beter waarom we het al meer dan veertig jaar volhouden en wel met veel plezier en dankbaarheid. Sociaal gezien hebben we veel steun en gezelligheid aan elkaar. We voelen ons gewaardeerd, we horen erbij. Maar centraal staat toch het samen zingen. We krijgen daarbij hele goede zanglessen van onze dirigent, de heer Van Ginneken. Al jarenlang staat hij voor ons koor klaar, met veel inspiratie en veel geduld. Fantastisch, zoals hij ons aanspoort en helpt bekende liederen weer met hernieuwde aandacht te zingen en nog onbekende gezangen onder de knie te krijgen. En mocht hij een keertje zijn verhinderd, dan nog geen nood. Onze voorzitter, mevrouw van Gils - Vergouwen, verruilt de voorzittershamer voor het dirigeerstokje. En ook dat gaat haar goed af. Meer dan veertig jaar ervaring, Extra muziekonderricht en praktijklessen in het dirigeren bieden een stevige basis om ons koor te leiden, als de heer Van Ginneken afwezig is.

We weten nog niet precies wat er komende jaren staat te gebeuren in onze nieuwe Nazareth parochie. Maar zeker is wel, dat wij door willen gaan met ons kerkkoor. Het zou fijn zijn als zich nog enkele dames aanmelden om mee te zingen. Samen zingen maakt blij, elkaar ontmoeten maakt sterker, dienstbaar kunnen zijn aan de gemeenschap maakt gelukkig. Kom eens een keer kennismaken. U bent van harte welkom op onze repetitieavond op woensdagen om 19.00 uur, nog steeds in onze kerk aan het Mgr. Nolensplein. Contactpersoon:
Mevrouw Ciska van Gils, Talmastraat 8/15, 4812 KB Breda; telefoon 076 5216854

Interview: Karel Wijnen d.d. 7 oktober 2007