Straatnamen in de Heuvel

Van der Duyn van Maasdamstraat, Van Hogendorpstraat, Van Limburg Stirumstraat

Driemanschap.jpg

Dit illustere driemanschap, op bijgaande foto aan tafel in zijn woning in Den Haag gezeten Van Hogendorp omringd door familie. Rechts van hem Van der Duyn van Maasdam en Leopold, graaf van Limburg Stirum . (op een schilderij van de hand van Pieneman te zien, in het Rijksmuseum te Amsterdam) heeft er toe bijgedragen dat de Nederlandse staat na de Franse bezetting in 1813, u weet wel, Napoleon was verslagen, een eigen structuur en constitutie kreeg. Graaf Gijsbert Karel van Hogendorp (l 762-1824) ooit pensionaris van Rotterdam, tijdens de -franse bezetting ambteloos burger maar in stilte werkend aan een grondwet en de terugkeer van de erfprins. (Koning Willeml) Wilde graag eerste minister worden maar werd slechts l jaar minister van Buitenlandse zaken. Ook een pleitbezorger tegen de armoede.
Graaf Leopold van Limburg Stirum (l 758-1840) van beroep officier, tijdens de bezetting rentmeester van de bezittingen van het voormalige bisdom 's-Hertogenbosch. In 1813 militair medewerker van Van Hogendorp en benoemd tot gouverneur van 's-Gravenhage. Van 1833-1840 lid van de Eerste Kamer. Tot slot Graaf Adam Francais Jules Armand van Duyn van Maasdam (l 771 -l 848) eveneens een orangist, lid van het ridderschap van Holland, staatsman en rechten gestudeerd. Werd samen met Van Hogendorp lid van het Voorlopig Bestuur en lid van de grondwetscommissie. Van 1817-1844 gouverneur van Zuid-Holland.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda,
door G. Otten"