Straatnamen in de Heuvel

De Flierstraat

Heuvel kent meerdere "oude" straten, ook al zijn ze bij het bouwen van de wijk hier en daar "verlegd", "geknipt" of "hernoemd". Aan deze straat kleeft een brok historie… en het is vlierbessentijd.

De Flierstraat

De geschiedkundigen zijn het er niet over eens. Ontleent de Flierstraat haar naam aan de vlierboom of komt het van het werkwoord "vlieten" wat "stromen" betekent.
In de bronnen wordt de Vlieder in 1310 en de Vlier in 1432 vermeld. Feit is dat de Flierstraat in 1938 haar huidige naam krijgt omdat het gebied tussen de Flierstraat en de Bieloop de streeknaam de Flieren kende. De Bieloop is zoals u weet een stroompje en het oorspronkelijke agrarische gebied zal ongetwijfeld vlierbomen gekend hebben.
Aan deze "kip of ei" kwestie hebben we wel de Flierstraat en de Vlieren overgehouden.

Overigens heette de Flierstraat in 1650 nog Eijndhouvensestraat en ook nog in 1723. Hoven betekend boerderijen en in 1440 heette dit gebied al Eijndoven hetgeen betekende dat de boerderijen gelegen waren op het "einde van de bewoonde wereld". In 1824 (als de bewoonde wereld weer wat groter is geworden) heet het de Weg van Ginneken naar het Haagje.
Maar in 1870 komt plotseling de naam Heuvelstraatje om de hoek kijken doch in 1890 heet ze simpel de Binnenweg van Princenhage naar Ginneken. Tussen 1942 en 1949 heeft er ook nog een doodlopende Flierdwarsstraat bestaan, die door de bouw van de wijk het veld heeft moeten ruimen. Ook de ligging van de oorspronkelijke weg is gewijzigd. Immers die liep tot aan de kruising Heuvelbrink en Talmastraat en sloot zo aan op de Ruiterboslaan, de verbindingsweg tusssen Princenhage en het Ginneken.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"