Geert Gielen van ambachtschooljongen tot "Heer van Breda".

Princenhage

Geert Gielen Dhr. G. Gielen is op 4 november 1931 op de Dreef in Princenhage geboren. Aan de Liesbosstraat hadden ze een lange gang door het huis lopen waar vader Gielen iedere maandag de kalfjes, die hij opkocht bij de boeren doorheen loosde om hen naar het slachthuis te brengen.

Verhuisd naar het Heuvelkwartier

In 1962 is Geert Gielen met vrouw Annie en kinderen naar het Heuvelkwartier verhuisd en kwam te wonen op de Heuvelbrink. Geert werkte op de H.K.I. en het rijtje huizen op de Heuvelbrink was eigendom van het bedrijf. Het was een koffiebuurtje maar de fam. Gielen mocht niet op de koffie komen want Geert werkte maar in de fabriek en de andere bewoners hadden een hogere functie. Hun aanzien steeg in waarde toen Geert in de gemeenteraad kwam, toen mochten ze wel op de koffie komen en kregen ze kennissen, maar dit heeft maar kort geduurd. In die tijd was status nog zeer belangrijk. Zo was het Heuvelkwartier opgebouwd naar de status van de bewoners. De officieren van de K.M.A. woonden op de Heuvelbrink, de onderofficieren eromheen en de soldaten aan de rand van de wijk. De familie Gielen heeft overigens een mooie tijd in het Heuvelkwartier gehad. Het was een gezellige buurt met een mooi huis en een mooie tuin.

De Vlieren

Het gemeenschapshuis de Vlieren met voorzitter Janus van der Rijke was destijds het organisatiecentrum van Breda. Omdat het een kinderrijke tijd was viel er veel te organiseren voor de jeugd. Alle grote activiteiten, die in de Breda werden georganiseerd zoals: de speelinstuif, de avondvierdaagse en de drumbandwereld zijn allemaal tot stand gekomen vanuit de Vlieren. Ton Vester, die hoofdonderwijzer was van de Jacintaschool en woonde in de Jan Ligthartstraat was ook zeer actief in de wijk. Hij richtte een fotoclub en een hobbyclub op vanuit de Vlieren. Ook de Nationale Jeugdvierdaagse is vanuit de Vlieren gestart. Natuurlijk functioneerde de Vlieren ook als gemeenschapshuis en is het 25-jarig bestaan van het Heuvelkwartier destijds er uitbundig gevierd.

Carrière

Toen Geert van de ambachtschool af was, kwam onderwijzer Kleemans op bezoek. Moeder zei: "Wat moeten we nou met onze Geert doen?" . Hij antwoordde dat Geert een goede automonteur zou kunnen worden omdat Geert altijd met de jongens van Bogers speelde. Maar Geert had voor bankwerker geleerd en ging de fabriek in. Op de H.K.I. kwam een duitse Ingenieur naar Geert toe en zei: "Hoor eens manneke jij hoort hier in de fabriek helemaal niet thuis". Geert kwam zo op het technisch archief terecht. Na een tijdje had hij een plaatsje op de tekenkamer voor Geert. Zo kwam Geert in tekenkamer en moest een cursus bij P.B.N.A. in Arnhem gaan volgen. Toen werd Geert tekenaar/constructeur maar hij gaf niets om tekenen. Doordat hij veel vrijwilligerswerk met de jeugd in het Heuvelkwartier deed heeft hij samen met Jan Huybregts een jeugdcomité opgericht. Al doende groeide alle verenigingen tot een 30-tal toe. Het liep en functioneerde allemaal goed. Totdat er een functie vrij kwam bij Jeugdrecreatie van Vertizontaal. Geert solliciteerde schriftelijk. Hij werd voorgedragen aan het college van B.&W. en Wethouder Van Bijnen zei: "Als je dat manneke kan krijgen dan moeten wij hem nemen". Zo werd Geert aangenomen en kreeg hij van het bestuur op een A-viertje wat hij in een jaar moest doen, dit was zijn proeftijd. Hij heeft zijn werk goed gedaan want hij heeft 25 jaar bij Vertizontaal gewerkt. Geert werd steeds bekender in de stad. Hij werd voorgedragen als kandidaat voor de gemeenteraad en met 1506 voorkeurstemmen werd hij in de raad verkozen.

In de zeventiger jaren ontstond er een rel in de binnenstad van Breda. Er werden 45 activisten gearresteerd, die tegen het Koningshuis protesteerden. Naar aanleiding daarvan bracht de toenmalige Koningin Juliana een bezoek aan Breda, waarbij Geert Gielen kennis maakte met de Koningin. Geert heeft 20 jaar in de gemeenteraad gezeten. Naast Geert als raadslid kwam ook de wethouder van onderwijs Bertus Broeders uit het Heuvelkwartier. Bertus woonde in de Willem Barendszstraat.

Koningin Juliana
Op de foto hierboven ziet u Koningin Juliana, Burg. Merkx en dhr. G. Gielen.

Vrijwilligerswerk

Geert bleef naast het raadslidschap en zijn werk bij Vertizontaal ook zijn vrijwilligerswerk in de wijk voortzetten. Zo heeft hij samen met Jan van Dijk, dhr. Kil, drs. Van der Heijden, dhr. Luycks en mevr. Trommelen het carillon opgericht. Met een 30-tal groeperingen zijn zij bijeengekomen om te praten over het cadeau voor 25 jaar Heuvelkwartier. Jan van Dijk kwam met het idee om een carillon in het Heuvelkwartier te plaatsen. Iedereen was enthousiast. Men heeft architect Nico de Hondt het carillon laten ontwerpen, de toren laten bouwen door de firma Hessels en de 23 klokken laten vervaardigen bij de koninklijke maatschappij Eisbouts. Het totale kostenplaatje bedroeg f 150.000,- dit was een zeer groot bedrag in die tijd. Later vond men het carillon met 23 klokken niet compleet en toen het Heuvelkwartier 50 jaar bestond heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat er 5 klokken bijkwamen. 2 Klokken met hoge tonen en 3 met lage tonen. Destijds is ook de geraniummarkt opgericht door het Tamboer en Trompetterkorps. Als Raadslid viel aan Geert de eer om de geraniummarkt officieel te openen. Jan van Dijk wilde alle sierende elementen in het Heuvelkwartier in een boekje beschrijven. Daar waren ze met een groepje mee bezig maar toen Jan op 19 juni 2003 overleed is er niets meer aan gedaan. Dit wil Geert toch weer voort gaan zetten.

Verdienste

Ook na zijn pensionering is Geert nog steeds actief in het Heuvelkwartier. Hij zit nog in het parochiebestuur en is met een werkgroep bezig een festiviteit te organiseren omdat in 2005 het carillon 25 jaar bestaat. De groep heeft subsidie aangevraagd bij "Hart voor je Buurt". Er wordt flink aan gewerkt door: Kees Leesmans, mw. Wiegeraad, Rob Blokland, Harrie Kil, Marcel Kil, Pieter Maas, Frans Uil en Geert. Zij hopen vurig dat de subsidie door zal gaan. Geert heeft zich behoorlijk verdienstelijk gemaakt en is op 20 oktober 1986 tot "Heer van Breda" en op 18 oktober 1991 tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau" benoemd.

Interview: Ria Veltman