Jeugddrumband Heuvelkwartier 1958 – 1965 deel II

oude trofeeën weer terecht’

Door: Jan Schouten

Op de een of andere manier wil 'De Heuvel' mij niet los laten. Toen ik het idee kreeg om een klein verhaaltje over onze drumband te schrijven, wat inmiddels ook op deze site is geplaatst, vroeg ik me steeds onbewust af waar alle attributen van die band, zoals instrumenten, uniformen, trofeeën, vaandel, administratie e.d. waren gebleven.
Toen de drumband in 1974 werd opgeheven, heeft Harry Kil de instrumenten en de bekerkast gekregen en nog een poging gewaagd om met de drumband een doorstart te maken. Dit voorstel had te weinig draagkracht en heeft het tenslotte ook niet gehaald. Vervolgens zijn instrumenten en trofeeënkast in de loop der tijd opgeruimd.

Tot enige weken geleden

Tot dat ik enige weken geleden een wel héél verrassend emailtje van Harry Kil ontving.
In zijn bericht gaf hij aan dat hij tijdens het opruimen van een kast in de basisschool Keyzersmolen in de Oranjeboomstraat twee dozen met trofeeën van de voormalige Jeugddrumband Heuvelkwartier had gevonden. Hij vroeg me of hij mij daar een plezier mee kon doen, anders gingen ze weg. Ik liet me dat geen twee keer zeggen en maakte onmiddellijk een afspraak wanneer dat zou kunnen.
Op dinsdagavond 17 februari 2009 repeteerde hij met zijn TTC Hill-band in een lokaal van die basisschool en diezelfde avond werden er twee stoffige en muf ruikende dozen met inhoud overhandigd. Thuisgekomen heb ik eerst alle stukken gesorteerd en van het ergste vuil ontdaan. In de dozen zaten 31 bekers, 12 vaantjes, 8 standaards, 1 medaille, 1 tegeltje en een los deksel.

Bekers poetsen

Nadat de bekers en ander 'blinkend' materiaal waren opgewreven, heb ik aan de hand van de opschriften het onderstaande overzicht gemaakt. Als we de activiteit van de band mogen relateren aan het aantal verkregen trofeeën, dan blijkt overduidelijk dat de glorietijd van de drumband zich globaal uitstrekt over de periode 1960 - 1965. Zoals ik reeds in mijn vorig artikel memoreerde, was onze band aardig succesvol. Zo werden er in dit tijdsbestek vier 1ste prijzen, twee 2de prijzen en een 3de prijs gewonnen.

Nu ruim 47 jaar later

En nu; ruim 47 jaar later, staan deze tastbare herinneringen uit mijn jeugd, waarvan een groot deel aan mij persoonlijk als tamboer-maître werd overhandigd, weer bij mij thuis op tafel. Het geeft een vreemd gevoel. Hierbij dwalen mijn gedachten haast automatisch af naar de momenten waarop ze zijn verkregen. Een concours bracht iedere keer weer de nodige spanning met zich mee, want telkens deden er drumbands mee waarvan wij dachten dat die véééél beter waren. Dat dit in de praktijk wel eens anders uitpakte, blijkt uit de gewonnen prijzen.

Historie van onze Heuvel

Een stukje historie van onze Heuvel is gelukkig, met dank aan Harry Kil, weer boven water gekomen. De bestemming van deze trofeeën is op dit moment nog ongewis. Persoonlijk ben ik van mening dat deze herinneringen op een openbaar toegankelijke plek in de Heuvel thuishoren. Wie weet meldt iemand zich met een goed idee.

Klik om te vergroting

Trofee

Afm.

Opschrift

Jaar

beker

11 cm

K.N.B.v. L.O. Breda

-

beker

20 cm

-

-

beker

17 cm

-

-

beker

24 cm

-

-

beker

20 cm

-

-

beker

18 cm

Drumband concours “Were Di”

-

beker

22 cm

D.O.K.A. Teteringen 10 jaar

-

beker

25 cm

Drumb. Conc. “Were Di” Breda

-

beker

25 cm

Logo van Haecht bier

-

beker

25 cm

-

-

standaard

15 cm

Intermuzi Breda Deeln. Prijs

-

vaantje

18 cm

K.N.B.v. L.O. Jeugd Vierdaagse Wandelkring Nrd. Brabant

-

vaantje

33 cm

5e Wieze Oktober Feesten 1960

1960

beker

12 cm

Oosterhout

1961

beker

12 cm

Drumbandconcours St. Cecilia Princenhage 11-06-1961

1961

beker

26 cm

1ste prijs Intr. Muziekfeest 3 en 5 juni 1961 Jeugddr. Band Liniekwartier Breda. Aangeb. door Aann.Mij. Gebr. Dijkstra

03-06-1961

1961

beker

19 cm

1ste prijs afd. A Junioren 11-06-1961

Drumband concours St. Cecilia Princenhage

1961

beker

36 cm

Drumband concours “Were Di” 11-05-1961

Aangeb. door K.A.B. Afd. Breda

1961

tegel

15 cm

1ste lustrum Jong en Blij 03-12-1961

1961

vaantje

27 cm

Jeugd drumband concours “Were Di” Breda 11 mei 1961

1961

vaantje

27 cm

3de prijs Int. Muziekfeest 3 en 4 juni 1961 Jeugdkwartier Liniekwartier Breda

1961

vaantje

33 cm

6e Wieze Oktober Feesten 1961

1961

beker

17 cm

2de prijs Conc. Zevenb.H. Klasse A 01-04-1962

1962

beker

21 cm

Intermuzi ’62 Jeugddr. Liniekwartier Breda. Aangeb. door

Fa. Molenschot Breda

1962

beker

21 cm

Concours Were Di

1962

beker

26 cm

1ste prijs Jeugddr. Concours Oud Ginneken

Breda 28-10-1962

1962

beker

17 cm

Drumband councours Veerse Trommelaeren R.Veer 07-07-1962

1962

vaantje

21 cm

Jubileum sportweek “Het Haagse Sportpark”

1962

vaantje

27 cm

Drumband concours “Were Di” Breda 20 mei 1962

1962

beker

14 cm

2de prijs drumband concours O.G. Zevenbergen

1963

beker

22 cm

Intermuzi ’63 Breda Deelnemersprijs 23-06-1963

Aangeb. door Rest. De Nwe Haven Breda

1963

beker

25 cm

Intermuzi 1963 22 en 23 juni 1963

Breda Extra Prijs. Aangeb. door Chr. Pinxteren Breda

1963

beker

26 cm

Conc. 1963 Jeugd drumband Musis Sacrum Dongen

1963

beker

27 cm

Concours Jeugd drumband Musis Sacrum Dongen

Geschonken door Tefado

1963

standaard

10 cm

Intermuzi 22 en 23 juni Breda Wisselprijs

1963

medaille

7 cm

Intermuzi 22 en 23 juni Breda Extra vermelding

1963

vaantje

29 cm

Drumband concours “Were Di” Breda 26 mei 1963

1963

vaantje

30 cm

Nat. Drumband Conc. 18 en 19 mei 1963 P.T.T. Harmonie

’s Hertogenbosch

1963

beker

23 cm

Heuvel zomerfeesten 03-05-1964 Aangeb. door Winkeliersver

Mgr. Nolenspln.

1964

standaard

15 cm

Drumband Concours “Bredania” 05-07-1964

1964

standaard

14 cm

“Were Di” 1964

1964

vaantje

22 cm

Haagse sportweek 1964

1964

beker

21 cm

1ste prijs drumband concours Princenhage 23-05-1965

1965

standaard

12 cm

Show-dag Laurens Drummers 13-03-1966

1966

standaard

20 cm

Drumband Concours “Were Di”

1967

vaantje

22 cm

Sportweek 1967 Het Haagse Sportpark Breda

1967

beker

15 cm

Drumband conc. “Were Di” Breda

1968

standaard

9 cm

Drumband conc. “Were Di” Breda

1968

vaantje

22 cm

Ter herinnering aan het 12½ jarig bestaan Bred. Jeugd drumb. Fed.

1968

standaard

20 cm

2de lustrum Kon. Drumband Veerse Trommelaeren

1970

beker

21 cm

100 jaar Cecilia

1971

beker

29 cm

Ter herinnering aan 10 jarig bestaan Laurens Drummers 1962-1972 aangeboden door de heer Van Gelten Breda

1972

beker

16 cm

Muziekfestival Geldrop

1972

foto:trofee drumband
Jan Schouten,
Teteringen 22 februari 2009.