Straatnamen in de Heuvel

De Heuvelbrink

De Heuvelbrink is het "plesantste" stukje van de Heuvel, het kloppende groene hart, een speelweide voor mens en hond waar de klanken van het carillon het beste tot hun recht komen.

carillon op de Heuvelbrink

Architect Granpré Molière

De Heuvelbrink is de schepping van de architect Granpré Molière en heef iets mystieks alleen al door het pleonastische.

Allegaartje van stammen

Zoals u weet is Nederland (Brabant) van oorsprong een allegaartje van stammen en volkeren, die elkaar na de Romeinse tijd dikwijls naar het leven stonden. De Germanen vermengde zich met de kustvolkeren, in het beste geval dan en zodoende veranderde de inheemse taal en vermengde zich met buitenlandse invloeden.

Een Brink

Een Brink is in Oost-Nederland en in Duitsland een langgerekt dorpsplein meestal met bomen beplant. In de schetsen van het Heuvelkwartier heette het hart dan ook oorspronkelijk Brink en later zelfs Nieuwe Brink. Maar in Zuid-Nederland kennen we, ga voor de aardigheid deze zomer eens naar Den Hout, het dorp ten westen van Oosterhout en bezie aldaar "de Heuvel" zijnde een brink. Maar ook Oosterhout, Dongen, Tilburg en het Belgische Essen kennen het "Heuvel" zijnde brink. Kortom Heuvelbrink is dubbelop.

Links: de boerderij . Meer naar rechts de rond 1995 gesloopte Agnesschool. Hier staat nu ouderensteunpunt De Brink

Heuvel-Brink zoals Granpré Molière het in 1951 noemde kan nog. In 1952 kwam de kerk aan het Mgr. Nolensplein af. De huidige Heemskerkstraat maakte tot 1957 deel uit van "de Brink". Maar het mooiste blijft toch de boerenhoeve en deels in restauratie verkerende schuur aan de zuidkant van "onze" Heuvelbrink.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"