De Hudsonstraat in de vijftiger jaren
Corrie en Janus de Bruin

Vijftiger jaren

Dit was de eerste straat waar hoge flats gebouwd werden. Na de oorlog en wel in 1948. Het bestaat dus al 55 jaar. De buurtjes zijn er komen wonen in 1963. Dat is met kerst 40 jaar geworden. In die tijd was het een deftige straat. Er woonden merendeels Militairen en Politie. Naast familie de Bruin woonde een zuster van de Burgemeester. Uit Gorinchem, die zijn van adel.

Henry Hudson

Rappard heette zij en had stadsrechten in Nijmegen. Aan de overkant woonde de familie Meurs die was Schoenmaker. Zij hadden zes dochters en een zoon. En zij hebben ook zowat 30 jaar in de straat gewoond. Het was toen heel gezellig. Met nog wat buren gingen we 's avonds wandelen in het bos en liepen dan soms wel 13 kilometer. En dan naar afloop gezellig koffiedrinken.

Mantelzorg

Wat nu mantelzorg heet was toen geen probleem. Want iedereen stond voor je klaar als je een probleem had. Een tijd lang ging het wat minder in de straat. Maar nu begint het weer op te fleuren. We hebben nu weer wat buren die ook weer vooreen hulpje bereid zijn. Dat zijn jongelui studentjes en studenten.

Dus er gaat weer wat hoop in de toekomst gloren. Wij hopen dan ook zo lang mogelijk in de Hudsonstraat Op nr. 15 te kunnen blijven wonen Succes met heuvelkwartier gewenst.

Interview door Willy Hoek.