Voorzitters wijkraad Heuvel
Twee voorzitters na elkaar aan het woord.


Jan Blokland

Ik woonde sinds november 1985 in de Montessoristraat. Voorjaar 1986 stond er een oproepje in het huis aan huisblad wie mee wilde doen aan de oprichting van de nieuwe wijkraad. En dat leek me wel wat: op die manier kon ik kennis maken met de Heuvel. En samen met een klein clubje aan de slag gaan om onze wijk mooier en beter te maken. De wijkraad in oprichting bestond uit de samenvoeging van twee buurtcomités maar ook nieuwe mensen zoals ik. Wij werden geholpen door opbouwwerker Jan Touw. Het was een heel druk eerste jaar. Wij moesten de belangen van Heuvel behartigen. En er moesten allerlei praktische zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld het gebruik van het kantoor bij De Vlieren dat eerst van een wijkcomité was maar nu voornamelijk door het sociaal kultureel werk gebruikt werd.

En last but not least zou de nieuwe wijkraad een stichting worden. En zoals u wel zult begrijpen was het een heel gedoe om de tekst van de statuten op te stellen. Maar al in oktober 1986 was de nieuwe stichting een feit. Op de statuten stonden de namen van Jan Blokland (voorzitter), Emmy Lips (vice voorzitter), Jan van Heerden en Frans van Nijnatten. Maar bij het opstellen van de statuten hebben ook anderen een belangrijke rol gespeeld zoals Jan Abbenhuis en Jeanne Timmermans.

Verder was het natuurlijk belangrijk om als wijkraad je bekend te maken. Dat betrof (relatief) kleine zaken zoals een informatiekraam van de wijkraad op de geraniummarkt. Maar ook het 40 jarig jubileum van de Wijk Heuvel. De Vlieren kreeg ter ere van het jubileum een grote kei met daarin uitgeslepen een omgekeerde piramide vorm. Er was een markt met allerlei activiteiten, waarvan ik de demonstratie honden trainen nog herinner. De jubileumviering sloten we af met een feestavond in De Vlieren met levende muziek. Dankzij Toon Kloet kregen we regelmatig aandacht van BndeStem. Een keer zelfs twee weken achter elkaar (het was toen wel komkommertijd).
Met welke praktische problemen waren we die eerste jaren mee bezig? Bijvoorbeeld hondenpoep. Ook toen was dat een probleem. En er was natuurlijk discussie over hondenuitlaatplaatsen. Dat was een nieuw idee.

Hondenbezitters moesten als het ware met hun huisdier naar de "wc". Verder was er een parkeerprobleem bij de friteskraam op de hoek Oranjeboomstraat-Dr Struyckenstraat wat opgelost is met behulp van een paar paaltjes. Verder was het periodieke overleg met wethouder Jettie Rattink erg plezierig. Hierdoor werden heel wat praktische problemen opgelost.
Overigens niet alle: Wij wilden ook graag beplanting in de vijver op het Dr Struyckenplein als oplossing voor de rommel en dat is pas zo'n 20 jaar later gelukt!

Verder was er een renovatie van de Columbusstraat. Mies van Doorn was daar de contactpersoon. Er is ook sprake geweest van een renovatie van de Mr Stormstraat maar vanwege tegenstand van bewoners is die niet doorgegaan. Dan was er nog een buurtcomité voor de Nova Zemblastraat en omgeving geleid door Jeanne Timmermans. En een comité voor de Jacob Edelstraat waar Wil van de Corput heel actief was.
En ontstond er op een gegeven moment een buurtcomité voor Oosterstraat-Bonairestraat. In dit comité zaten onder meer Jeanne Bloedjes en Peter Dijs, de volgende voorzitter. In mei 1988 kreeg ik het te druk en heb ik mijn functie aan hem overgedragen. Ik ben overigens nog steeds met hem bevriend. Ook aan een aantal andere bestuursleden zoals de helaas overleden Jan Abbenhuis heb ik warme herinneringen.
Onder andere wegens het ontbreken van centrale verwarming in mijn woning ben ik in 1997 verhuisd naar de Wisselaar.


Door: Rob Blokland
Datum: 12-08-2010


Klik hier voor Peter Dijs