Het kerkkoor.

Repeteren dat het een lieve lust is.

Het begon zo goed in 1933, er zou een kerk komen in onze buurt. Pastoor Dekkers was de bouwpastoor. Hij hield preken in de hele stad (en dat kon hij!!!) en bedelde zo het benodigde geld bij elkaar. De kerk kwam in de Oranjeboomstraat en heette Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Alle katholieke kinderen die hier woonden, werden er gedoopt, deden communie en trouwden er.
Pastoor Dekkers was erg gezien in heel de buurt en deed veel goede dingen.

het kerkkoor (bron: privecollectie)

Er moest natuurlijk ook een koor komen, en dat kwam er. Met hulp van enkele doorgewinterde koorzangers van andere parochies was er al gauw een koor, dat klonk als een klok.

Toen Pastoor Dekkers stierf

Toen Pastoor Dekkers stierf kwam Pastoor Ligtenberg.
Op een zondag nu 34 jaar geleden, zei Kapelaan Nooyens op de preekstoel dat ze dames zochten om een dameskoor op te richten, dat door de week rouw en trouwmissen zou kunnen zingen.

Kerk Oranjeboomstraat gezien vanaf de Dr Struyckenstraat (bron: stadsarchief)

Maandagmorgen daarna, de kleintjes naar de kleuterschool gebracht en daar gingen we met zin tweeŽn ons aanmelden. We waren de eersten, mevrouw Aerts en ik. Samen met mevr. Bloedjes zijn we met z'n drieŽn overgebleven van het eerste uur.
Na 2 weken begonnen de repetities. We waren ondertussen op zondag gemengd gaan zingen. Het kerkbezoek liep achteruit, tot in 1990 de grote klap kwam voor ons. De kerk moest dicht. In februari 1995 werd hij gesloopt. Met je gezond verstand begreep je het wel, maar het deed zo verschrikkelijk zeer. De zusters boden ons de recreatiezaal aan als gebedsruimte, waar we dankbaar gebruik van maakten Er was wel wat gesputter van de Annaparochie (wij hoorden daar inmiddels ook bij) maar we hebben doorgezet en tenslotte zijn we geaccepteerd.


Avondplezier

We repeteerden in Avondplezier, dat vroeger een hobbyhuisje voor de kinderen was. Onze kerk was al een tijdje afgebroken en de "Brede AA" werd er gebouwd. Ook Avondplezier moest er aan geloven. Daar stonden we als koor...... weer in de kou.
Maar Laurentius was ons goed gezind en bood ons een nieuw onderkomen aan in de Brede AA, Past. Dekkersstraat 14. De naam Past. Dekkersstraat heeft Zr. Mariette bedacht en daarover een hint gegeven aan Laurentius.

We repeteren er nu dat het een lieve lust is, en iedere eerste zondag van de maand drinken we er koffie met de bezoekers van de Gebedsruimte. Dan zit het mudjevol, want het is niet groot. En het heet natuurlijk weer Avondplezier.

Interieur Oranjeboomkerk 1994 (bron: stadsarchief)

Wij zijn er gelukkig mee

Wij zijn er heel gelukkig mee. In onze Gebedsruimte is er iedere Zondag om kwart over negen een Eucharistieviering of een Woord en Communiedienst. We hebben 80 zitplaatsen en zijn altijd voor driekwart bezet. Ons koor zingt iedere zondag en de bezoekers zingen bijna allemaal mee. U bent altijd welkom op zondag om 9.15 uur in onze gebedsruimte in het klooster bij onze zusters.

Bouwplaats van 'De Brede Aa' waar de kerk en de Kleiberg stonden. Direct achter de bouwplaats uiters links staat 'avondplezier' (bron: wijkraad)

Mevrouw Hagenaars. (kerst 1997)