Straatnamen in de Heuvel

Koetshoek, Postillonstraat en Laan van Mertersem

Oude historische straten liggen slechts mondjesmaat voor het oprapen in deze naoorlogse nieuwbouwwijk. Maar schrijver, de Postillonstraat is toch buiten Heuvel gelegen?

Vroegere boerderij tussen Heuvelstraat en Postillonstraat (bron: stadsarchief)

Inderdaad maar in vroeger tijden vormde deze straat een deel van de Heuvelstraat (die zoals u weet door de aanleg van het Heuvelplantsoen in 1930 in twee stukken is geknipt). Deze reconstructie van de Heuvelstraat leidde ertoe dat het 'verloren deel van de Heuvelstraat 'Oud-Heuvelstraatje' ging heten in de volksmond. Dit duurde precies drie jaar want toen besloot de gemeenteraad van Princenhage het braakliggende straatje om te dopen in Postillonstraat.

En waarom Postillon?

bron: stadsarchief

De voormalige Heuvelstraat werd in vorige eeuwen gebruikt als sluiproute voor postkoeriers van Antwerpen naar Breda. En deze postkoeriers noemde men eertijds Postillons. Het verlengde van de Postillonstraat de Koetshoek (Wel in Heuvel gelegen) is een voormalig Voetpad van de Heuvelstraat naar de Flierstraat en komt in de oude geschreven bronnen al voor in 1877.
Per abuis werd het ook wel het Flierdwarsstraatje genoemd. Bij de aanleg van de Heuvel moest het Voetpad wijken en restte slechts het kleine stukje straat van de Heuvelstraat naar de Dr. Struyckenstraat per 1957 Koetshoek genaamd.
Deze naam moest associaties opwekken met de vermeende postkoetsen, die er ooit door de Postillonstraat gereden zouden hebben. Echter de Postillons van weleer reden per paard en zonder (post)koets….

Laan van Mertersem

Tenslotte de Laan van Mertersem per 1941 zo genoemd en uitgebreid. De voorloper van het Princenhagense deel heette van 1937 Parklaan en eindigde op de toenmalige Heuvelstraat (nu Heuvelplantsoen). De naam van de Laan van Mertersem is eenvoudig. Princenhage heette in de Middeleeuwen Mertesem. Het Heuvelse stukje Laan van Mertersem dateert dus van 1957 en loopt van het Heuvelplantsoen tot aan het Dr. Struyckenplein.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"