Luchtfoto's/kaarten

Luchtfoto 1 Heuvel in 1933
Luchtfoto 2 Heuvel in 1933
Luchtfoto omgeving Heuvelbrink - Heuvelplantsoen eind 1951
Luchtfoto gebied Heuvelbrink - Mastbosstraat eind 1951
Luchtfoto gebied Heuvelbrink - Nolensplein augustus 1955
Luchtfoto omgeving Dr Struyckenplein zomer 1955
Stadsplattegrond Heuvel begin jaren vijftig
Kaart van Heuvel 1992 kort voor het begin van de stadsvernieuwing
Kaart van Heuvel 1999
Kaart van de stedelijke vernieuwingsplannen voor Heuvel in 2004