Het foto album van Maria's kindertuin

Joke Heemskerk

Het vrijwilligers team heeft van de broer van juffrouw Joke Heemskerk een album met foto's gekregen om te gebruiken op deze website. Waarvoor onze dank naar de spontane gevers uitgaat. Op deze foto's staan de kinderen waaraan juffrouw Joke op Maria's Kindertuin heeft les gegeven in de jaren 1955 tot 1962.

Namen

Onder de foto's komen de namen te staan voor zover aanwezig.
Velen van u zullen mogelijk nog iemand of een gebeurtenis herkennen en ons mogelijk van de bij de foto behorende verhalen toezenden. Op de foto's zijn ook kinderen te zien in de achtertuin van juffrouw Jokes ouderlijk huis aan de Liesbosstraat. In dit huis zit nu het gezinsvervangend tehuis Liesenberg. Wij zijn benieuwd of deze foto bij het afscheid van juffrouw Joke is genomen of wellicht om haar verjaardag daar te vieren. Wie weet het antwoord? Voor de familie is dit ook leuk om te weten.

Bestellen?

De foto's hebben een nummer en zoals gezegd soms ook namen. Wanneer je een foto wilt bestellen stuur dan het nummer van de foto eventueel met de naam van de foto aan mij op. Het nummer zie je in de linker beneden hoek van het scherm wanneer je over de foto strijkt met je aanwijzer. Zet ze op een mailtje en stuur die naar Simon

Het zou mooi zijn

Zou het bekijken van de foto's uw herinneringen weer doen opborrelen, misschien ook de verhalen over het wonen in deze mooie wijk. Pak dan pen en papier of gebruik uw computer om deze op te schrijven en stuur die aan ons op. Wij willen ze graag plaatsen, zodat ook anderen kunnen lezen hoe het wonen in deze wijk was. Of misschien herkent u schoolvriendjes - vriendinnetjes, dat kan ook tot mooie verhalen leiden. Stuur die alstublieft aan ons. Wij plaatsen die dan op de web site.
Simon

De foto's kunt u aan klikken om ze te vergroten.


Ginneken 1955

Fransje Sträter

Maria's Kindertuin

Gerrie Bosman - Adje Koster - Lia Verbraak
Harold Metselaar - Ineke Mertens - Maria Mertens
Helma Klaasen - Arie v.d. Heijden - Koentje van Dijk
Sjackie Bogers - Anneliesje - Noël Hubert

Hans Durckx - Sabine Dilméi - Tonnie Dijkstra
Harold Metselaar - Peter Vechtel - Lia Verbraak
Kees Borghout - Noël Hubert - Ineke Mertens
Maria Mertens - Gerard Kramer

Marrielle Baaten - Harry Weelink - Marta Weelink
Kees Borghout - Ineke Kalkman - Carry Engel
Jos Striem

Helma Klaasen - Ineke Mertens - Hans Dierckx
Dennis Bernhard - Harold Metselaar - Maria Mertens
Irma Dierckx - Harry Weelink - Aggie Dor
Ingrid van Iersel

Pietje Timmers - Noël Hubert - Harry Beezems
Carel Engel - Adje Koster - Corrie de Reijt
Marielle Baaten - Peter v. Mil - Ria v. Bers
Anneliesje - Lia Verbraak - Peter Coenen

Dennis Bernhard - Carel Engel - Koentje v. Dijk
Pietje Timmers - Harry Weelink - Martha Weelink
Maria Mertens - Gerrard Kramer - Peter v. Mil
Joke Heemskerk

Tonnie Losser - Pietje Timmers - Ivonne Beesems
Jos Striem - Helma Klaassen - Gerrie Bosman
Ineke Mertens - Maria Mertens - Lia Verbraak
Martha weelink

Martin Dijkstra - Tonnie Losser - Pietje Timmers
Anneliesje - Cornee Coenen - Peter Coenen
Jackie Oomen - Harry Beezems

Joke Heemskerk
Geen namen bekend

Joke Heemskerk
Geen namen bekend

Joke Heemskerk

Joke Heemskerk
Geen namen bekend

Joke Heemskerk
Dennis Bernhard - Don Bernhard

Joke Heemskerk
Verjaardag van Peter Coenen
Aggie Dor - Hans Dierckx - Eric en Louis

Dennis Bernhard - Kees Borghout - Henri van Bakel

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend
Verjaardag 1958

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Rini Wiegeraad - Lex Boezemman - Chris v.d. Bliek
Ria Ernst - Anneke v. Bers - Tonny Dor

Antoinnetta v.d. Kolk - Annemiek v.d. Bruin - Ferry Mugé
Wiesje Baaten - Carola Wouters

Tonny Dor - Lean Verheijen - Lex Boezeman
Johnie Koch - Tinneke Lips - Tonny Klaasen
Jean Pierre Dor - Ariel v. Bers - Pietje Diepstraten
Lia Ernst - Marlin Hegemans - Harry Wayers

Geen namen bekend

Tonny en Harry Dor - Jean Purri
Kees Schoenmakers - Chris v.d. Bliek - Marin Hegemans

Carola Wouters - Wiesje Baaten - Henri Koster
Jackie v. Mil - Liesbeth Koniuszek - Toontje v. Duuren
Johnie Koch - Danny v. geel - Kees Schoenmakers
Anneke d. Bruin - Pietje Trommelen - Lex Boezenmans
Harry Wayer - Marje Klaasen

Sjanneke's en Harry 's verjaardag

Pietje Trommelen - Tineke Lips - Jackie v. Hoof
Johnie Deijkers - Toontje Duuren - Henri Koster
Marjo Klaasens

Wim Koniuszek - Henri Loster - Danny v. Gorl
Liesbeth Koniuszek - Carin Eekelaar - Wilma Koch
Peter Paul Koster - Tineke Lips - Anneliesje Jaspers
Sjanneke Frijters - Anneke Klein - Keesje v. Gent
Tonny Klaasen - Pammy Klink

Keesje? - ilma Koch - Wim Koniuszek
Toontje v. duuren - Johnie Deijkers - Marjo d. rijke
Liesbeth - Peter Paul Koster - Henri Koster
Myra Verheijen - Pietje Henkie Diepstraten - Rini v. Rijswijk
Janny d. Man Lapidoth
Joke Heemskerk

Harry v.d. Bliek - Johanneke d. Leeuw - Jannie Deijkers
Pammy - Liesbeth Koniuszek - Tinneke Lip
Henkie Diepstraten - Annelies Jaspers - Pietje Trommelen
Myra Verheijen - Anneke v. Beers - Ellen v.d. Berg
Johnie Koch - Tonny Klaasen - Janny de Man Lapidoth
Anneke Klein

Zwarte Piet en Sjef Kools

Geen namen bekend
Joke Heemskerk

Geen namen bekend

Afscheid van Carla Dec. 1959

Wim Klein - Myra Verheijen - Carla Dor
Danny v. Geel - Anneke Klein - Harry v.d. Bleek
Pietje Diepstraten - Tonny Dor - Henkie Diepstraten Dec. 1959

Johanna d/ Leeuw - Janny d. Man Lapidoth - Hansje Baaten
Anneliesje Jaspers - Kees v. Gent - Tinneke Lips
Dikkie Korenbrits

In de grote speeltuin juni 1960
Johnie Deijkers - Wim Klein - Johnie Koch
Kees v. Gent - Henny Hintem - Anneke Klein
Jackie v. Mil - Corien Eekelaar - Tonny Klaasen
Jenny Klein - Rie - Sjanneke Slegers - Geert v. Hoof
Tinneke Lips

Henny Hintem - Sjanneke Frijter - Carien Cellaar

Elli v.d. Berg - Myra - Lian Verheijen
Anneliesje Jaspers - Tinneke Lips

Toontje v. Duuren - Jackie v. Mil - Ineke Proosten
Geertje v. hoof - Annelies Jaspers - Jackie v. Hoof
Tonny en Carla Dor
Joke Heemskerk

Danny v. Geel - Piet Diepstraten - Henkie Diepstraten
Peter Paul Koster - Han v. Gils - Henri Koster
Harry v.d. Bliek
Joke Heemskerk

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Johnie en Frankie Deijkers - Janny d. Man Lapidoth - Harry v.d. Bliek
Jackie v. Hoof - Pietje Trommelen - Johan Kapitein

Geen namen bekend

Johnie en Frankie Deijkers

Peggie Hulsman - Gert - Jon Dijkers - Wilma Koch
Lia Konings - Janny d. Man Lapidoth - Marlin v.d. Berg
Elma Hintem - Fransje Mugu - adrinetje v. Rijswijk
Tonny Kapitein - Eric Nuijten - Danny v. Geel
Marie Stolwijk - Marie v.d. Rijken

Geen namen bekend
Joke Heemskerk

Gert Jan Dijkers - Frankie Deijkers - Keesje Jongman
Loekie Lips - Corrie Frijters - Lenie Dor
Wilma Koch - Henny Hintem - Johnie Deijkers
Danny v. Geel - Eric Nijten - Jackie v. Hoof
Peggie Hulsman - Vera Dijkers - Carla Doms
Carien Brosens - Tonny Kapitein - Geertyje v. hoof
Martien v.d. Berg - Rinie Hekkers - Fransje Mugé
Adje Talboom - Adrinnet v. Rijswijk - Lia Koning
Tonneke Beuzenberg - Ineke Proosten - Dymfie Domen
Janny d. Man Lapidoth - Gerardje Woerderman - Ansje Schoenmakers
Elma Hintem - Jackie d. Bruin - Tinneke Spapens

Geen namen bekend

Lia en Tinneke Spapens - Mieke Kapitein - Dymfie Oomen
Tonneke Beusenberg - Lia Koning

Rinie Hekkers - Dymfie Oomen - Ineke Prosoten
Erwin Hulsman - Carla Doms - Adje Talboom Peggie Hulsman

Geen namen bekend

Geen namen bekend
Joke Heemskerk

Geen namen bekend
Joke Heemskerk

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Jacqueline Klaassen - Fransje Mugé - Anneke Blauwhof

Geesje v. Hoof - Tinneke Spapen - Helma Hintem
Carientje Bron - Lenie Dor

Johan Trommelen - Joke Heemskerk

Gerardje Woerderman

Dymfie Oomen

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend

Geen namen bekend