Straatnamen in de Heuvel

Verbeetenstraat, Don Boscoweg, Fröbelstraat, Montessorisstraat,
Jan Ligthartstraat, Mgr. Zwijsenstraat.

Ditmaal richten we ons vizier op de straten wiens namen een opvoedkundige achtergrond hebben, hoewel divers, een bron van inspiratie…

De Verbetenstraat.

De Verbeetenstraat dateert van oktober 1949 en is vernoemd naar de enige bredanaar in dit gezelschap nl. Johannes Jacobus Verbeeten (1874-1949). Van 1913-1946 was hij inspecteur van het lager onderwijs in Breda en initiatiefnemer voor het Buitengewoon Lager Onderwijs in deze stad. Deze straat is naar hem genoemd vanwege de B.L.O.-school, die hier in 1949 in aanbouw was. Momenteel is de Hogeschool er gevestigd.

De Don Boscoweg.

De Don Boscoweg is genoemd naar de italiaanse priester Giovanni Bosco (1815-1888) oprichter van inrichtingen ten behoeve van verwaarloosde kinderen. Het Don Boscoplein is in het verlengde van deze weg gebouwd. Dit stukje nieuwbouw op het voormalige voetbalterrein vormt de verbinding met de Heuvelstraat en is zeer de moeite van een bezoek waard.

De Dr. Mollerweg.

De Dr. Mollerweg (eigenlijk een voetpad) is genoemd naar Hendrik Willem Evert Moller (1869-1940). Moller stichtte in 1913 de R.K. Leergangen in Den Bosch welke in 1918 verplaatst zijn naar Tilburg. Het Mollerinstituut is in 1970 opgericht als onderdeel van de Stichting Katholieke Leergangen en is naar hem genoemd. In 1970 had de gemeente plannen om de Don Boscoweg na herbestemming van het pand van de Hogeschool aan de Verbeetenstraat te hernoemen in Dr. Peutzweg. Dr. Peutz is de ontwerper van het oostelijke deel van het Heuvelkwartier.

De Fröbelstraat.

De Fröbelstraat is genoemd naar de Duitse opvoedkundige Friederich Wilhelm Fröbel (1782-1852). Naar hem zijn de "Freubelscholen" genoemd.

De Montessoristraat.

Montessoristraat genoemd naar Maria Montessori (1870-1952) een Italiaans onderwijshervormster naar wie de Montessorischolen zijn genoemd, een onderwijsvorm gebaseerd op zelfwerkzaamheid (doe- en geen luister onderwijs).

De Jan Ligthartstraat.

Jan Ligthartstraat genoemd naar Gerard Jan Ligthart (1859-1916) Nederlands opvoedkundige en schrijver, trachtte door zijn werk school en leven door de opvoeding zo dicht mogelijk naar elkaar toe te brengen.

De Mgr. Zwijsenstraat.

Mgr. Zwijsenstraat is genoemd naar Johannes Zwijsen (1793-1877) aartsbisschop van Utrecht van 1953-1968 en bisschop van Den Bosch van 1868-1877. Zwijsen heeft zowel de Congregatie van Fraters als die van de Zusters van Liefde gesticht. Beide instituten hebben zich intensief met onderwijs beziggehouden.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"