Straten in de Heuvel

Het Mgr. Nolensplein.

Het kloppend hart van het Heuvelkwartier is het Mgr. Nolensplein, met zijn kerk, het plein met zijn schilderachtige platanen en plantsoen binnen handbereik waar je, je even in een warm stukje Europa waant. Een plein met allure, waar de stadse dynamiek en het dorpse karakter hand in hand gaan.

Mgr Nolens

De schepper van dit stukje Heuvel Grandpré Moličre als representant van de Delftse School heeft met dit plein een juweeltje van stedelijke vormgeving afgegeven. Maar wie was Mgr. Nolens. Willem Hubert Nolens (1860-1931) was priester, docent en politicus. Van 1888-1918 doceerde hij aan het seminarie in Rolduc. Van 1896 tot aan zijn dood was hij lid van de Tweede Kamer voor de Rooms Katholieke fractie, vanaf 1903 fractievoorzitter. Van 1909-1918 buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht aan de universiteit van Amsterdam. In 1916 buitengewoon gezant bij de paus. Formeerde in 1918 het kabinet Ruys de Beerenbrouck maar aanvaarde zelf geen portefeuille. Hoewel Nolens weinig op de voorgrond trad was hij door zijn functie zeer invloedrijk in de Nederlandse politiek. Had veel belangstelling voor de arbeidswetgeving. Stond op het standpunt dat slechts in uiterste noodzaak met de socialisten mocht worden samengewerkt.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"