Straatnamen in de Heuvel
De Oosterstraat

Invloed van Princenhage.

De invloed van Princenhage op de naamgeving in Heuvel is niet aan te ontkomen. Iemand van buiten Breda, die op zoek gaat naar de Oosterstraat moet niet in het oosten van Breda gaan zoeken maar in het … Westen! De Oosterstraat ligt ten westen van het Westeinde en leg dat een buitenstaander maar eens uit.

Oosterstraat.

De huidige Oosterstraat heeft in de tijd het langst "Molenstraat" geheten. In 1507 kwam de naam Molenstrate voor het eerst voor in geschreven bronnen. De naam was afgeleid van de watermolen waarnaar deze leidde. Deze watermolen bestond reeds in 1321 en werd in 1562 afgebroken. In een vestbrief uit 1712 heet het Molenstratien en in een cijnsboek van de ontvanger van de Nassause Domeinen uit 1723 Molenstraatje. Op kaarten van het Hollands Kadaster uit 1809 heet het (nog steeds) de Meulestraat. In 1605 kocht Gijsbrecht Merten Claes Stickerssone land aan de Molenstraat onder Princenhage. Dit leidde ertoe dat de naam verbasterde in Stickersstraetjen. In 1870 en 1877 komt de naam Lage Weg of Weg naar het Ginneken voor als aanduiding voor de Oosterstraat. Na 1907 ontstond er enige bebouwing aan dit straatje, waaronder een benzinedepot. Vanaf 1920 tot 1940 werd het toen in de volksmond het Automaatstraatje genoemd. Maar in 1933 kreeg de straat van het bestuur van Princenhage de huidige naam Oosterstraat omdat het in het oosten van Princenhage ligt.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"