Straatnamen in de Heuvel

De naam van deze nu zeer lange straat is met horten en stoten tot stand gekomen. Enerzijds door het vroegere karakter van de weg als verbindingsweg buiten de stad en anderzijds door het feit dat de huidige weg door twee gemeenten liep.

De Oranjeboomstraat

De naam is begin vorige eeuw na het slechten van de vestingwerken en heet dan de Weg naar den Oranjeboom tot 1908 tot de Vestkant en duidt op de richting naar de gelijknamige herberg op de hoek van de huidige Oranjeboomstraat en Ruitersboslaan. Het Princenhaagse gedeelte van de Oranjeboomstraat (het stuk door De Heuvel) heet dan nog Oude Baan.
Daarvoor heette de straat achtereenvolgens Rijsbergseweg, Rijsbergsebaan, Weg naar Antwerpen, Weg naar Rijsbergen en Zundert, Oude Baan naar Rijsbergen, Oude Antwerpsebaan en Oude Baan.

Steeds meer huizen

In de jaren 1930 - 1935 werden er steeds meer huizen gebouwd, waardoor "de Baan" meer op een straat ging lijken.
In 1935 wijzigt Princenhage de naam Oude Baan in Poststraat?? (In werkelijkheid heeft de postkoets nooit van deze weg gebruik gemaakt). Na 1942 als Breda Princenhage geannexeerd heeft wordt de naam Oranjeboomstraat vanaf de Haagweg tot aan de Mastbosstraat uitgebreid. Echter enkele jaren daarna bij de bouw van onze wijk wordt de Oranjeboomstraat bij de brug weer ingekort en heet vanaf die plek nu Dirk Hartogstraat en Talmastraat.
De brug over de Aa of Weerijs, destijds (Oude) Molenbrug, heet vanaf 1942 Oranjeboombrug. De bijnaam was de Witte Brug. Een café aan de Maarten de Vriesstraat heet nog zo!! Het huidige café De Oranjeboom staat op een andere plaats dan de voormalige herberg De Oranjeboom. De brug is inmiddels verworden tot een viaduct met een prachtig Zaartpark erbij.

Meer over de kerk Oranjeboombrug met zicht op de Oranjeboomstraat, augustus 1957 (bron: stadsarchief) Kerk Oranjeboomstraat gezien vanaf de Dr Struyckenstraat (bron: stadsarchief)

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"