In gesprek met Hans van Geel pastor van de parochie Heuvelkwartier

Pastor Hans van Geel is nu 5 jaar pastor in de regio Breda-West, waaronder de parochie van OLV. Van Altijd - durende - Bijstand in de wijk Heuvelkwartier. Op mijn vraag wat er in die tijd gebeurd is in de kerkgemeenschap stipt Hans allereerst het belang en de rol van de vrijwilligers aan. Na het vertrek van Zr. Clarita is het iets anders geworden. De vrijwilligers van de werkgroepen zijn nu veel zelfstandiger.

Pastor van Geel
Pastor van Geel

Dit komt ook omdat de parochiŽle aansturing gedeeld moet worden met andere parochies. Door die afstand zijn werkgroepen en parochiebestuur meer op zichzelf aangewezen voor het uitvoeren van hun taken. De onderlinge band is daardoor ook sterker geworden. (Ik kon dat al zien toen ik binnenkwam. De pastorie zat vol enthousiaste vrijwilligers om het parochieblad te maken.) De kerkgemeenschap bestaat niet alleen voor de liturgiediensten binnen de muren van het gebouw, vervolgt Hans van Geel. De mensen uit Heuvel weten de parochie ook te vinden voor een luisterend oor, een goed gesprek en morele steun.

Bestuur:

De kerk van onze lieve vrouwe van Altijd durende Bijstand

De kerk in Heuvel wordt geleid door het parochiebestuur. Vanuit de kerkelijke organisatie is Hans van Geel daar voorzitter van. In de praktijk ligt de dagelijkse leiding bij de vice-voorzitter. Het parochiebestuur wordt geadviseerd door de parochievergadering. Daar zijn de vertegenwoordigers van de werkgroepen lid van. Een van die werkgroepen organiseert de kleingoedmarkt, die wordt iedere 4 weken gehouden op zaterdagmorgen voor en in de kerk aan het Mgr. Nolensplein. Dit is ook een ontmoetingsgelegenheid met buurtbewoners van allerlei verschillende achtergronden.

Hoe staat het nu met het ledenbestand?

Cijfers lijken te zeggen dat het overal minder wordt met de binding met religie en kerk. De mensen willen het ook nogal eens anders tegenwoordig. Zoals trouwen in een sfeervolle kapel elders, ook al moeten ze daarvoor betalen. De mensen kennen minder trouw aan de parochie en ook de financiŽle bijdrage van parochianen neemt af. Ook het kerkbezoek aan de gewone diensten is afgenomen. Toch zijn geloof en kerk op belangrijke momenten in het leven weer wel van belang zoals bij doop, communie, trouwen, begrafenis en vieringen. De laatste tijd is het aantal vaste parochianen stabiel gebleven. Het zijn wel vooral ouderen en hun aantal is gering. De kerk is daardoor nu als gebouw te groot. Je ziet dat ook op andere plaatsen gebeuren. Het is jammer dat daardoor overal in het land karakteristieke gebouween in onbruik raken, verkocht en vaak gesloopt worden.

Wat betekent dat voor de toekomst van de kerk als gemeenschap?

De kerk aan het Nolensplein in 1954

In de plannen voor Heuvel wordt wel gesproken van een functieverandering en daarmee het behoud van het gebouw. Voor de kerkgemeenschap willen wij hier graag een ruimte behouden voor de diensten. Daarbij hopen wij ook dat de kerk als gemeenschap voor de Heuvel van betekenis kan blijven. Het is belangrijk dat er aandacht en zorg is voor saamhorigheid onder de mensen. Als mensen voor de kerk kiezen bij bijvoorbeeld de doop en het huwelijk hoopt Hans van Geel dat ze dat uit overtuiging doen. Hans hoopt ook dat de mensen hun verantwoordelijkheid vanuit die keuze nemen. Voor de praktijk betekent dit dat je handelt met respect voor elkaar.