Heuvel moet werken aan haar toekomst

Na drie jaar voorzitterschap

Na drie jaar voorzitterschap van de Stichting Wijkbelang Heuvel, moet Peter Dijs deze functie overdragen. In dit interview blikt hij terug op vijf jaar Heuvel.

Geboren in Baarn

Geboren in Baarn (boerenzoon) woont Peter Dijs alweer 12 jaar in Breda, waarvan 5 jaar in Heuvel. De meeste mensen kennen hem als beheerder van buurthuis De Keet. Sinds 3 jaar is hij ook voorzitter van de Stichting Wijkbelang Heuvel. Omdat de statuten van de Stichting voor-schrijven dat de voorzittershamer na 3 jaar overgedragen wordt, zal Dijs terug moeten treden. Hij doet dit enigszins met pijn in zijn hart want hij kent de Heuvel door en door. Wijkbelang probeert bewoners van de Heuvel bij elkaar te brengen en het samenlevingsgevoel te versterken. Het doel van de Stichting is de Heuvel leefbaar te houden. "Dat moet lukken". Het is namelijk goed toeven in de Heuvel. Maar er kan nog veel verbeterd worden", aldus Dijs.

Hij is van mening

Hij is van mening dat er in de 5 jaar dat hij de Heuvel van dichtbij heeft meegemaakt al veel veranderd is. "We zijn tegenwoordig een serieuze gesprekspartner van de gemeente. Ook is de betrokkenheid van de bewoners bij het wel en wee van de wijk toegenomen".
Deze solidariteitsstructuur onder de bewoners wordt volgens Dijs op de proef gesteld door de plannen van de gemeente. In een aantal subbuurten zouden er meer allochtonen moeten komen. De Stichting Wijkbelang verzet zich hiertegen. "Je moet rekening houden met de bewoners. Als je het contact dat bewoners met elkaar hebben, de betrokkenheid op deze manier gedwongen doorbreekt, dan krijg je verloedering. Je moet mensen laten wennen aan elkaar, anders reageren ze als "ratten". Tot nu toe geeft de integratie geen al te grote problemen, maar alles heeft zijn grens".

De Heuvel kent volgens Dijs meerdere problemen

De Heuvel kent volgens Dijs meerdere problemen. "Deze wijk was vroeger heel dynamisch. Door de vergrijzing en de instroom van sociaal zwakkeren is die dynamiek langzaam verdwenen. Ik denk dat de toekomst van de Heuvel voor een groot deel afhangt van de uitwerking van het pas gepresenteerde Plan van Aanpak. Als we namelijk niks doen, dan gaat de wijk zeker achteruit".

Veranderingen met de bewoners besproken

Peter Dijs vindt wel dat alle veranderingen met de bewoners besproken moeten worden. Vooral de oudere mensen zullen moeten wennen aan de veranderingen. Dijs verwacht dat over 10 jaar delen van de Heuvel zijn gesloopt en bebouwd met nieuwbouw. Dit brengt nieuwe huurders en helaas ook hogere huren. Maar de huren gaan nu jaarlijks ook al fiks omhoog. Naast de nieuwbouw moet je wel zorgen dat er ook voldoende sociale woningbouw is, zodat iedereen die in Heuvel wil blijven wonen er ook kan wonen. "De gemeente beschouwt onze wijk als een blok aan het been. Ik ben van mening dat het een aantrekkelijke wijk kan zijn als er iets aan de voor-zieningen wordt gedaan of het in standhouden van bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen.

De Heuvel staat op een tweesprong. Nu moeten we de keuze maken tussen werken voor de wijk of verloedering. De Heuvel moet net zo aantrekkelijk worden om in te leven als andere wijken in Breda.

Als Nijpels de moed op kan brengen een keer hier op bezoek te komen, dan moet dat lukken. Tot nu toe beperkt de gemeente zich door prima voorzieningen als 't Ei dicht te gooien en in een prachtige groenstrook grenzend aan de Heuvel een golfbaan te bevorderen. Die kant moeten we dus zeker niet op!

Peter Dijs
Datum 13-05-2010