Voorzitters wijkraad Heuvel
Twee voorzitters na elkaar aan het woord.


Peter Dijs

Ik kwam bij de wijkraad via het buurtcomitÚ voor Oosterstraat-Bonairestraat. Onze huizen waren zo slecht onderhouden dat er nodig groot onderhoud gepleegd moest worden. Door middel van druk hebben we dat weten te bespoedigen want bij sommige huizen vielen de ramen er bijna uit. Toen dit opgelost was, was ons voornaamste probleem de overlast veroorzaakt door een vleesverwerkend bedrijf aan de Verbeetenstraat. Doordat er een vacature kwam in Stichting Wijkbelang voor het voorzitterschap, heb ik mij beschikbaar gesteld en ben voorzitter geworden. Vanwege mijn journalistieke achtergrond kwam ik toen er nieuwe redactieleden nodig waren bij "wijkbericht Heuvel". Aanvankelijk stond de wijkkrant vrij los van de wijkraad en vormden Dinie van der List, Herman van Wanrooy, Frans van Nijnatten, Jeanne Timmermans de redactie. Wel financierde de Stichting het overgrote deel van het Wijkbericht. Het nummer bij het 40 jarig jubileum was vooral door Herman van Wanrooy geschreven. Maar er kwam een wisseling van de wacht waardoor ik de lantaarn over nam. Samen met Gerard van Jaarsveld en Jan Touw vormden we de nieuwe redactie. Later aangevuld met Rob Blokland, Hans in 't Groen en Ria Veltman.In die tijd begonnen de gesprekken over de stadsvernieuwing in Heuvel. Dus dat was toen het voornaamste onderwerp. Voor het overleg hierover was een aparte groep gevormd: de Kerngroep stadsvernieuwing Heuvel. Hierin zaten aanvankelijk Jan van Dijk, Jan Doorakkers, Rinus Willems, Jacques van der Pas, Nel Fickinger, Hein Feijnebuik en ondergetekende. Later kwamen ook Wil van de Corput, Toon van de Hoven, Lien Balemans, Jeanne Bloedjes en Rob Blokland de groep versterken. In de oorspronkelijke kerngroep zaten nogal wat mensen uit de Colijnstraat en Troelstrastraat. Dat kwam omdat die vanwege een geslaagde renovatie in hun straten zeer gemotiveerd waren om zich voor de stadsvernieuwing in te zetten. Wat ook leuk was, was dat er in die tijd ook twee Marokkaanse mannen in de wijkraad zaten. Er wordt wel eens geklaagd over gebrek aan betrokkenheid van Marokkanen bij hun wijk. Bij ons speelde dat dus niet. Zij waren vooral ge´nteresseerd in activiteiten voor de jeugd. Dat ging nog wel eens moeizaam: In jongerencentrum de Sjah waren soms problemen.

In die tijd werkte we ook mee aan de Geraniummarkt.
Waar ik heel boos over geweest ben is het afbraakbeleid wat betreft zwembaden. Achter buurthuis de Keet lag een speeltuin met een zwembad die soms door wel 200 kinderen bezocht werd. En in eens mocht dat zwembad niet meer open. Korte tijd daarna kwam het bericht dat ook zwembad het Ei gesloten zou worden. Ik heb toen de pers er bij gehaald. En in die periode hebben wij met een aantal andere wijken actie gevoerd voor het open houden van het Ei. Dat heeft helaas niet mogen baten, maar er is wel een overdekt zwambad in de plaats gekomen.
Ook de kwestie rond het nieuwe theater speelde in die tijd. Concordia zou gerenoveerd gaan worden maar er kwam een totaal nieuw theater met een super hoge begroting. Het Turfschip heeft toen moeten wijken en sinds die tijd heeft Breda geen grote evenementenhal meer.
Toen ik voorzitter van Wijkbelang was, werd ik onverwachts gemeenteraadslid voor de PvdA. Omdat een raadslid opstapte. Het werk als voorzitter van Wijkbelang viel niet te combineren met het raadslid zijn. De wijkraad moet onafhankelijk zijn van politieke partijen. Wel was ik nog een aantal jaren beheerder van buurthuis de Keet. En ben ik nog een jaar of tien hoofdredacteur geweest van de wijkkrant en pas in 2005 gestopt als redactielid. Ik ben verder nog steeds bevriend met Jan Blokland, de vorige voorzitter en met Rob Blokland mijn opvolger (geen familie van Jan Blokland) Het waren hectische en leerzame jaren en zo leerde ik heel veel Heuvelbewoners kennen. Tot eind 2010 heb ik in de Heuvel gewoond. Nu woon ik in Boeimeer.


Door: Rob Blokland
Datum: 12-08-2010


Klik hier voor Jan Blokland