De rotonde aan de Mastbosstraat

Rotonde Mastbosstraat

Zaterdag 18 november 1995 is de nieuwe rotonde aan de Mastbosstraat feestelijk geopend. De omwonenden hadden hierbij samen met de K.K.P. op voortreffelijke wijze een feest georganiseerd.
Hoe is deze rotonde tot stand gekomen? Een paar jaar geleden nog was dit een beruchte en gevaarlijke plek. Van de hele stad Breda was dit de kruising waar jaarlijks de meeste ongelukken gebeurden. En ook de rest van de Mastbosstraat was een levensgevaarlijke racebaan.
Zelfs hoewel dit stadsvernieuwingsgebied was, was de gemeente aanvankelijk niet bereid om het probleem aan te pakken. Het enige wat ze toe wilde zeggen was een studie. Dus de bewoners van de Mastbosstraat en het bestuur van Stichting Wijkbelang Heuvel waren zeer ontevreden.
De druppel, die de emmer deed overlopen, was een dodelijk ongeluk op 7 juli 1992 verderop op de Mastbosstraat, waarbij een 13-jarig meisje om het leven kwam. De bewoners van de Mastbosstraat organiseerden zich in de commissie Mastbosstraat en overhandigden samen met het bestuur van Stichting Wijkbelang Heuvel een petitie op het stadhuis. Ook in het overleg over de stadsvernieuwing werd besloten tot een hardere aanpak.
Op 15 september stond er een groot stuk in De Stem: Als niet ondermeer de Mastbosstraat werkelijk aangepakt zou worden, dan zou de bewonersdelegatie van Stichting Wijkbelang Heuvel uit het overleg stappen. Bijna was de stadsvernieuwing in Heuvel niet doorgegaan! Na dit ultimatum werden binnen de gemeente alsnog de benodigde middelen vrijgemaakt.

wethouder Koekoek

Speciaal de toenmalige wethouder Koekoek heeft zich hier bijzonder voor ingespannen: Hij voerde veel direct overleg met de bewoners van de Mastbosstraat. En hij regelde binnen B&W dat er voldoende geld kwam om de Mastbosstraat veiliger te maken, onder andere door stoplichten aan de Flierstraat, het verdwijnen van de afrit van de Zuidelijke rondweg en met name ook de rotonde.
Gezien de ronde vorm van de rotonde, bijna een eivorm, zou het eigenlijk toepasselijk zijn om deze in het vervolg het Koekoeksei te noemen!