Ontspanning, kameraadschap en gezelligheid.

Kernbegrippen bij de sportvereniging Sint Anna Boys, afgekort tot S.A.B. Een gezonde vereniging met 17 jeugdteams en 6 seniorenteams in de voetbalcompetitie. Maar daarnaast ook nog drie afdelingen: dames handbal, zaalvoetbal en veteranenvoetbal. Opgericht in 1934 vanuit het jongerenwerk in de St. Anna parochie, kwam de vereniging tot grote bloei aan de Heuvelstraat. "Voor vele gezinnen uit de grote S.A.B. familie liggen hier de mooiste herinneringen" zo vermeld de website. Nog steeds een familie waar men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en voor elkaar opkomt. Maar ook waar men elkaar aanspreekt op het gedrag. Nog steeds staan bij S.A.B. deze waarden centraal.

sab a1 kampioen
Klik op de foto voor een vergroting.

Zeker bij de jeugd is het belangrijk van meet af aan de mogelijkheden, maar ook de spelregels én de grenzen aan te geven. Hierin consequent zijn en het goede voorbeeld geven, heeft alle aandacht van het jeugdbestuur. Gelukkig beschikt de vereniging over voldoende vrijwilligers. Deze zijn merendeels groot geworden binnen de "S.A.B. familie". Loyaal aan elkaar en aan de vereniging heeft men vanaf het begin meegekregen. Heel belangrijke vrijwilligers zijn ook de elftal begeleiders. Zij zijn in sterke mate bepalend voor de sfeer binnen de jeugd teams. Zowel wat betreft sportiviteit en prestatie, als voor saamhorigheid en discipline. Gelukkig ook tonen de meeste ouders belangstelling. Zonder hun actieve medewerking, met name voor het vervoer bij uitwedstrijden, kunnen de jeugdelftallen niet meer aan de competitie deelnemen. Het is dus zaak dit te blijven benadrukken en waar mogelijk de inzet van de ouders nog te versterken. Heeft u vragen of suggesties hieromtrent, neem dan contact op met de voorzitter van het Jeugdbestuur, de heer John van Gageldonk, 076 5211250. Samen, met alle mensen, direct of indirect betrokken bij S.A.B., gaan wij volgend jaar met gepaste trots ons vijfenzeventigjarig bestaan vieren! Bent u geïnteresseerd geraakt in onze vereniging? Meer informatie vindt u op onze website S.A.B. Voetbal.
Ons e-mail adres is S.A.B. Het telefoonnummer van onze leden administratie is 076 5656844. Kom eens een keer kijken in ons Clubhuis SV SAB "De Vonk" in het Sportpark Ruitersbos aan de Ruitersboslaan 57. U bent welkom.

Interview: Karel Wijnen d.d. februari 2008