Straten in de Heuvel

De Mr. Stormstraat

We wonen in een groot deel van de Wijk Heuvel in onze eigen 'Staatsliedenbuurt'. In elke aflevering van deze rubriek zult u wel verwijzingen tegenkomen naar steeds weer dezelfde personen. In elke periode zullen veel van de politici elkaar, zo niet persoonlijk, dan toch van nabij hebben gekend. In de eerste groep die beschreven wordt, leefden en werkten de meesten net vóór, tijdens en net ná de Franse bezetting van Nederland (grofweg tussen 1780 en 1850). Ze maakten de (meestal latente maar soms ook fysieke) strijd mee tussen de zogenaamde Patriotten, die de ideeën van de Franse Revolutie volgden (wij zouden hen nu Republikeinen noemen), en de Prinsgezinden (Oranjeklanten). Verder waren er de bemoeienissen van de Pruisische schoonvader van Stadhouder Willem V. Daarna overleefden ze de Franse bezetting (1795-1806), het koninkrijk onder de broer van Napoleon (Lodewijk Bonaparte 1806-1810 * ) en de inlijving bij het Franse Keizerrijk * (1810-1813).

Als eerste, niet het meest voor de hand liggende, straat komt de Mr. Stormstraat aan bod. De straat kreeg haar naam in 1951, bij besluit van het College van B&W, toen de wijk nog in aanbouw was. Mr. Lambertus Dominicus Storm werd op 25 maart 1790 geboren in Den Bosch. Hij maakte dus de hierboven beschreven periode helemaal mee. Hij was een jonge jurist, toen Napoleon in 1813 in de zogenaamde Volkerenslag bij Leipzig (er namen troepen aan deel uit alle landen van Europa, inclusief Rusland). Hij maakte Napoleon's troonsafstand mee, en de "Interim-regering" onder het Driemanschap van 1813: Van Hogendorp, Van Limburg Stirum en Van der Duyn van Maasdam,

dat Nederland moest voorbereiden op de terugkeer van het Oranjehuis. Ook de Slag bij Waterloo, waar het jonge Koninkrijk der Nederlanden haar steentje bijdroeg aan Napoleon's definitieve nederlaag, vond plaats tijdens zijn leven. Zoals gezegd was hij in deze periode een jong jurist, namelijk griffier bij de Bredase Rechtbank. In 1844 werd hij voor Brabant verkozen in de Tweede Kamer. Hij was een partijgenoot en vriend van de liberaal Thorbecke.


Samen speelden zij een grote rol in de Grondwetsherziening van 1848. In 1850 was Mr. Storm één van de vooraanstaande katholieken, die bij paus Pius IX het verzoek indienden, de bisschoppelijke hiërarchie terug te brengen in Nederland (tussen 1648 en 1850 was ons land een missiegebied!!). In 1852 werd Storm burgemeester van Breda. Hoewel hij dat maar krap 1 jaar geweest is, heeft hij zijn invloed gehad. Als rechtgeaard 19e - eeuws Liberaal schafte hij de nog middeleeuwse regel van gemeentelijke bemoeienis met de broodprijzen af, en onderzocht hij de mogelijkheden van een pensioen voor ambtenaren en hun weduwen. Na zijn dood kwam er een dergelijke regeling in 1862.

Voor Breda was het vooral belangrijk, dat hij bij de Minister van Binnenlandse Zaken de toezegging lospeuterde, dat de stad zou worden aangesloten op de spoorlijn tussen Antwerpen en Den Haag. Die aansluiting kwam er in 1855. Zonder die verbinding hadden typische Bredase bedrijven als Etna, Kwatta of Backer en Rueb (later Machinefabriek Breda) zich hier niet ontwikkeld of gevestigd. Wegens herverkiezing in de Tweede Kamer kreeg Storm in oktober 1853 eervol ontslag als burgemeester. Hij was nog enkele jaren actief in het parlement. Hij overleed in het harnas op 3 juni 1859: hij kreeg een hartstilstand in de Tweede Kamer.

Gerard Schaffels d.d. 30 mei 2006