Dr. Struyckenstraat en Heemskerkstraat

We gaan nu zo langzamerhand over in de wat recentere straatnamen en pakken maar gelijk de meest drukke (en onveiligste) straat uit de Heuvel. Wie was de naamgever van deze (hoofd)straat en waarom… Het licht valt ditmaal op de meest verkeerd gespelde naam.

Hubert Johann Leonard Struiken

Hubert Johann Leonard Struiken leefde van 1869 tot 1950. Van beroep was hij oor-, neus- en keelarts in Breda en oefende zijn praktijk uit in een kliniek aan de Vijverstraat (u bekend van de zaterdagmorgenmarkt in het Wilhelminapark). Onofficieel noemde Struiken zich echter Struycken wat veel deftiger oogt. In de raadsvergadering van 15 november 1950 werd de overleden Struiken herdacht en nog tijdens die vergadering werd besloten de oude Heemskerkstraat naar hem te vernoemen. Terwijl de aktes van de burgerlijke stand nog van Struiken spraken kreeg de zoon van Struiken, A.A.M. Struycken in 1953 toestemming de geslachtsnaam Struiken te wijzigen in Struycken. Vandaar Dr. Struyckenstraat (en nu nooit meer verkeert spellen!).

Waarom een straatnaam.

Maar waarom werd deze arts met een straatnaam vereerd? Ik baseer mij op de bronnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (dus tijdens de bezetting) na de evacuatie van Breda in mei 1940 werd hij (Struiken) door de duitse Ortskommandant belast met de voorlopige leiding van Breda tot de terugkeer van de gevluchte burgemeester uit Antwerpen. Voor deze daad, burgemeester in oorlogstijd, kreeg Struiken dus postuum zijn straat(naam).

Heemskerkstraat.

Hoe zat het dan met de oude Heemskerkstraat. Het oudste gedeelte van de S. (het gedeelte tussen de Scharenburgstraat en de Columbusstraat werd bij raadsbesluit in 1948 Heemskerkstraat genoemd. Echter de bouwplannen voor het Heuvelkwartier werden ingrijpend veranderd en daarom werd twee jaar later de Heemskerkstraat weer geschrapt en vervangen door Dr. Struyckenstraat.

Brugflat

Een ander stukje ter hoogte van het Dr Struyckenplein heette (in de volksmond) ook wel Kleiberg naar de voormalige gelijknamige boerenhoeve (1594) op het Dr. Struyckenplein. Ook het huidige (inmiddels gesloopte) voormalige ontmoetingscentrum de Kleiberg dankt haar naam aan deze hoeve. Tot slot, aan het begin of zoals u wilt het einde van de Dr. Struyckenstraat bevindt zich de brugflat. Bij de oplevering in 1957 was deze flat de hoogste flat in Noord-Brabant.

bouw van de brugflat (bron: stadsarchief)
Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"