Dankzij het HEUVELKWARTIER werd Breda een echte stad

Althans mijns inziens!

In die spannende jaren na de oorlog en in het bijzonder gedurende de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd ook Breda meegezogen in de vaart der volkeren.
Was er in de oorlogsjaren al een gemeentelijke annexatie geweest door o.a. Princenhage en Ginneken bij de stad te betrekken, pas door middel van grootschalige stadsuitbreidingen werd Breda echt een grote stad. Het Heuvelkwartier was de eerste échte grote uitbreiding van Breda.
Het vroegere Princenhage had dan wel enkele uitlopers zoals menig dorp in die jaren en soms zie je dit soort randbebouwing nóg in veel kleinere plaatsen. Bij ons moeten we dan denken aan de Mastbosstraat, de Heuvelstraat, de Haagweg en de Oranjeboomstraat.

In relatief korte tijd werd het huidige Heuvelkwartier uit de grond gestampt en wel zo snel dat ze de voegen 'vergaten' bij menige flat. Zie bv. de flats aan de Roggeveenstraat, de Hudsonstraat e.d.
Gingen wij als jeugd dikwijls op rooftocht in het in aanbouw zijnde Heuvelkwartier om bv. plastic buizen te scoren, want daar kon je zo heerlijk pijltjes mee schieten, dan verbaasde het ons soms hoe snel een bepaald project al weer klaar was of zo ver gevorderd dat er van plastic buizen jatten alweer niks terecht kwam en we weer verderop moesten gaan struinen om onze voorraad 'wapens' op peil te houden.

Zo werden dankzij het Heuvelkwartier Princenhage en Breda één aaneengesloten bebouwing. Pas later volgden de andere wijken zoals de uitbreiding bij Tuinzigt, het Brabantpark, het Boeimeer, het Doornbos, de Hoge Vugt, etc. etc.

Een welkome verademing

Voor zeer veel mensen was het Heuvelkwartier dan ook een welkome verademing na jaren van zichzelf behelpen op soms een enkel kamertje of bovenwoninkje en voor vele gezinnen dé oplossing van hun woningnood na jaren van bivakkeren bij ouders of in een van de vele noodwoninkjes die Breda toen nog kende, en ik weet niet in wat voor soms moeilijke en minder fraaie omstandigheden men moest leven.

Natuurlijk, het Heuvelkwartier is gedateerd qua architectuur maar toch zeer ruim van opzet, ook voor de begrippen van nu! In menige nieuwe fenixwijk kun je amper je kont keren, zeker met een auto, en waar vind je open speelstukken zoals op de Heuvelbrink, het Thorbeckeplein en Planciusplein?

Met weemoed denk ik terug aan de prettige jaren dat ik als bewoonster van de Oranjeboomstraat ontelbare uurtjes heb rondgescharreld in de Heuvel, zoals wij het plachten te noemen. Vele vrienden en kennissen van ons waren daarheen verhuisd en waren trots op hun nieuwe woning. Ook de voorzieningen lieten niet lang op zich wachten en een keur van winkels op zowel het Mgr. Nolensplein als aan de Dr. Struyckenstraat en op het Plein sierde de wijk.
Kent u nog het winkelfiliaal van Piet de Gruyter op het Dr. Struyckenplein, aan de kant van het Planciusplein, en de Edah bij de ingang van de Laan van Mertersem, hoek Jan Ligthartstraat? Met name die winkelvoorziening is de laatste jaren hard achteruitgelopen. Ik hoop dan ook van ganser harte dat met name het Dr. Struykenplein wat dat betreft nieuw leven zal worden ingeblazen.

We biechten alles op

Elke keer als ik Breda bezoek, en dat doe ik de laatste jaren steeds meer en meer, sla ik het Heuvelkwartier nimmer over. Er liggen teveel herinneringen om zomaar aan voorbij te gaan; goede, hele goede en een enkele minder goede, maar die vergeten we maar liever.
Graag zal ik u hierover nog nader berichten en e.e.a. met naam en toenaam benoemen. Sinds een klein jaar schrijf ik regelmatig op de site van het Oranjeboomplein waar de Heuvelsite ook een link mee heeft. Ondertussen zijn daar samen met een vroegere buurjongen van mij ruim een honderdtal verhalen verschenen over wat we vroeger zoal meegemaakt hebben en uitgespookt hebben (Nee, nee, alles is verjaard, er valt niets meer te verrekenen! Maar we biechten nu wel alles eerlijk op!). Uw webmaster heeft mij uitgenodigd om ook wat verhalen te schrijven over het Heuvelkwartier, hetgeen ik graag zal gaan doen.

De goede man maakte natuurlijk wel een fout van jewelste, haast onvergeeflijk, om 'zomaar' in een mailtje aan mij te stellen dat de Oranjeboomstraat eigenlijk ook tot het Heuvelkwartier behoort. Kijk, op dit laatste moet ik hem toch echt even terechtwijzen. De Oranjeboomstraat heeft natuurlijk wel de oudste rechten, dat we dát even duidelijk stellen. De goede man gaat dus zomaar eventjes de zaak annexeren. Ha, ha! Mooi niet, verschil moet er wezen, nietwaar?
Ik hoop dat u mijn gespeeld chauvinisme kunt waarderen want ik plaag nou eenmaal erg graag, het is haast een tweede natuur van me geworden.
Ik ga de website van uw wijk eens met grote aandacht lezen en uitspitten en ik hoop u van tijd tot tijd met leuke, grappige verhalen te kunnen verrassen. Soms met een lach, soms met een traan(tje).

Silvia Videler

(oud-Bredase en tegenwoordig, maar niet lang meer, als bannelinge verkerend in Zwolle)
Datum; 17-12-2007
<