Straatnamen in de Heuvel

Thorbeckeplein

Het Thorbeckeplein is vernoemd naar Johan Rudolf Thorbecke (l 798-1872) een staatsman van liberale huize. Deze hoogleraar in Gent en later Leiden leefde in de overgangstijd van het oude regenteske staatsbestel naar het vrijere democratischer bestel, waar de invloed van de burger op het landsbestuur groter wordt. Zijn intrede in het landsbestuur eerst als Tweede Kamerlid en later Minister President (l 849-1853) in 1853 ten val gebracht, maar van 1862-1866 en van 1871-l 872 opnieuw MP.

Een volhouder.

Een volhouder dus. Maar wat bracht hij tot stand of waar bracht hij verandering in? De eerste Nederlandse Grondwet dateert van 1798 en is een geschreven stuk waarin de spelregels van het land zijn belichaamd. Bepalingen betreffende de koninklijke macht, volksvertegenwoordiging, de rechtelijke organisatie, het bestuur van provincies en gemeenten en niet te vergeten de grondrechten van de burgers.
bron: wijkraad De huidige grondwet dateert van 1814 en is diverse malen gewijzigd. Zo ook omstreeks 1839 wanneer Thorbecke zijn Aantekeningen op de Grondwet publiceert en kritiek uit op het beleid van koning Willem l. Als Tweede Kamerlid en vervolgens als voorzitter van de Grondwetscommissie worden zijn denkbeelden omgezet tot grondwetswijzigingen. De belangrijkste wijzigingen hadden plaats in 1848, de ministeriele verantwoordelijkheid wat inhoud dat ministers aansprakelijk zijn voor hun beleid en dat van hun ondergeschikten (ambtenaren). Rechtstreekse verkiezing voor de Tweede Kamer, In 1950 verschijnt de Provinciale wet en in 1951 de Gemeentewet, Door rechtsgeleerden omschreven als monumenten van wetgevende arbeid en de fundamenten onder het huidige democratische samenleving.

Kiesrecht voor vrouwen

Overigens was stemmen voor burgers in zijn tijd nog geen algemeen recht, dat zou pas in 1917 (vrouwen in 1919) tot stand komen, Actief kiesrecht wil zeggen het recht om te stemmen en passief kiesrecht wil zeggen zelf kandidaat te zijn om gekozen te worden, Nu maar hopen dat mannen en vrouwen in Heuvel van hun actieve kiesrecht gebruik maken.

Op 19 augustus 2000 is de speelplek "het wrak van de Bounty" geopend. (foto rechts)

bron: wijkraad

Verder staat op het Thorbeckeplein het beeld "De Eland" Klik hier voor meer informatie.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"