De TTC Hillband, wie zijn dat ook al weer?

De Hillband

De Hillband is erfgenaam van een rijk verleden. Deze band is namelijk voortgekomen uit het Tamboer en Trompetter Korps de Heuvel. Wie kende ze niet? Ruim 30 jaar was dit korps actief in onze wijk. Denk maar aan de jaarlijkse geraniummarkten, de fancy-fairs, de muziekfestivals en de intocht van Sinterklaas.
Hiermee droeg het Tamboer en Trompetter Korps flink bij aan de binding en saamhorigheid in het Heuvelkwartier. Vanuit dit korps ook kwam het voorstel tot het schenken van een carillon bij het 25-jaar bestaan van onze wijk. Dankzij de samenwerking van velen staat het nu te pronken op de Heuvelbrink. Welke andere wijk heeft zo'n muzikaal monument?

Fors afgeslankt

De TTC Hillband - fors afgeslankt, maar met een breed repertoire - telt nu nog tien leden. Zeven daarvan vierden in 2005 of gaan in 2006 hun 25-jarig jubileum vieren.
"Wij voelen ons nog steeds nauw verbonden met de wijk", zo vertellen Carry Kil, Kees Leesmans en Willem van den Burg, "de Heuvel is ons thuis!". Net als in het verleden wil de Hillband bijdragen aan een goede sfeer en een sterke saamhorigheid in onze wijk. Het liefst samen met andere verenigingen en instanties.

Kom eens kijken en luisteren

Wil je eens komen kijken en luisteren naar onze repetities? Dat kan. We repeteren op dinsdag avond van acht tot tien uur in De Keysersmolen. We hebben overigens ook een CD-tje opgenomen met leuke muziek. Dit is nog voor 10,- te koop bij de heer W. van den Burg, Tasmanstraat 42.
Contactpersoon van de TTC Hillband is de heer M.Kil, telefoon 076 5149769.

Werkgroep

Van een lopend show korps zijn we een zittende band geworden. Weet je wat ons - en niet alleen ons - zou helpen weer midden in onze wijk op te treden? Een muziekkiosk.
Hoe zouden we samen zoiets in onze wijk voor elkaar kunnen krijgen: de aanschaf van een muziekkiosk (liefst verplaatsbaar)?

Karel Wijnen
D.d.: 16-12-2006