Voetbalvereniging Groen-Wit

Bij voetbalvereniging Groen-Wit staat de jeugd centraal! "In heel de geschiedenis van Groen-Wit is JEUGD het woord dat de klok slaat!" In 2006 schrijft Rinie Maas dit in het jubileumboek getiteld 'Giftum Ks, 75 jaar R.K.S.V. Groen-Wit'. In deze titel wordt verwezen naar Kees Rijvers. Een legendarische voetballer, groot geworden via de jeugd van Groen-Wit. Op dit moment zijn er meer dan tweehonderdtwintig jeugdvoetballertjes. Tachtig procent van de leden wonen in Princenhage en Heuvel. Daarnaast komen ze uit Tuinzicht en Westerpark. De toeloop van jeugdleden is groter dan de vereniging aan kan. Het aantal velden en met name het tekort aan kleedkamers maken de situatie soms minder verantwoord. Een stop voor jeugdleden dreigt. In de jeugdcompetitie spelen vooral jongens. Dat kan al vanaf 5 jaar. Er speelt geen team van meisjes, dit vanwege het ontbreken van voldoende kleedkamers. Op zaterdag zijn het clubhuis en de velden voor de jeugd. Er zijn twee begeleiders per team, bijna allemaal eigen kweek en al jaren lang lid. Dankzij hen loopt het in de kleedkamers en op het veld zoals het hoort, zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden. In het clubhuis loopt alles naar wens dankzij de 'kantineclub van de zaterdag'. Dit is een deskundig, trouw en vooral ook gezellig damesteam, vooral van moeders van (jeugd)leden. De meeste dames zijn hiermee al begonnen toen hun zoon of zonen (nog) bij de jeugd speelden. Deze vrouwelijke inzet heeft een duidelijk positief effect op de sfeer binnen de vereniging en wordt erg gewaardeerd. Er is overigens ook vrouwelijke inzet op het veld. Er speelt een dameselftal mee in de competitie en met heel veel plezier. Kwam vroeger het lidmaatschap 'van vader op zoon' veel voor, nu komt ook het 'van vader op dochter' en 'van moeder op dochter' al vaker voor. Hierdoor en door het feit dat grote groepen (jeugd)leden uit dezelfde wijk of buurt komen, kennen veel leden elkaar persoonlijk. Het versterkt de saamhorigheid en een actieve belangstelling voor elkaar.

Men trekt met elkaar op en vangt zonodig de kinderen voor elkaar op. Lief en leed wordt gedeeld. Dit draagt weer in belangrijke mate bij aan de saamhorigheid in de diverse buurten waar de leden wonen. Als mensen elkaar kennen en samenwerken in verenigingen, komt het buurtleven in alle opzichten op een hoger niveau. Verenigingen, zoals Groen-Wit, zijn een kostbaar bezit voor de gemeenschap in Breda. Toch rijst soms de vraag of de overheid deze bijdrage aan het gemeenschappelijk welzijn op de juiste waarde weet te schatten. Besturen voelen zich soms alleen gelaten met hun vragen en problemen bij het runnen van de vereniging. Ze zijn onzeker of hun initiatief en inzet, van de kant van de overheid kan rekenen op een actieve belangstelling en zo mogelijk op daadwerkelijke steun. Bij Groen-Wit gaat het nu bijvoorbeeld om het verkennen van mogelijkheden voor een kunstgrasveld en om de noodzakelijke uitbreiding van de kleedkamers.


Klik op de foto voor een vergroting

Gelukkig gaat er ook veel goed en is er veel waardering voor het vrijwilligerswerk. Onze oud-voorzitter heeft voor zijn jarenlange inzet de vrijwilligersmedaille van de stad Breda gekregen. Naast training en competitie wordt er nog van alles georganiseerd. Voor de jeugd is er een Sinterklaasfeest, een zaalvoetbal toernooi op derde kerstdag, een carnavalsfeest en een zomerkamp. Activiteiten per jeugdelftal worden gestimuleerd. Alle vrijwilligers worden elk jaar met partners een dag in het zonnetje gezet. In december is er een driebanden biljarttoernooi met wel 60 deelnemers. In de kerstvakantie volgt het 'snerttoernooi'. Vrijdag voor carnaval is er een balavond. Maar nog even terug naar voetbal. Groen-Wit heeft naast de jeugdteams en het damesteam, drie herenteams in de competitie. Het eerste team speelt in de derde klasse, wat voor de stad Breda vrij hoog is. GroenWit heeft op 27 oktober j.l. de derde plaats behaald in de "fairplay cup", een plaats waar de gehele vereniging aan gewerkt heeft. Kortom GroenWit is een vereniging die bruist en leeft en waar iedereen zich snel thuis voelt.

Interview: Karel Wijnen
20-11-2008