De geschiedenis van gemeenschapshuis "De Vlieren Deel 1

De tweede wereldoorlog

Het was net na de 2e wereldoorlog en Nederland was aan het herrijzen, even-als de stad Breda waar de plannen werden ontworpen om, ten westen van de stad een grote, nieuwe en moderne wijk te bouwen.Een wijk waar veel jonge gezinnen met kinderen, maar ook ouderen zich zouden thuisvoelen. De nieuw te bouwen wijk zou de naam "Heuvelkwartier" gaan dragen.
Niet alleen veel woningen moesten worden gebouw, er zouden ook andere voorzieningen moeten komen zoals b.v.scholen, een kerk en andere voorzieningen zoals heel veel groen. De huizen werden gebouwd en de bewoners betrokken hun woningen. Kortom, De Heuvel werd een echte wijk waar het goed toeven was. Langzamerhand kwam ook het sociaal, cultureel en verenigingsleven in bloei.
Dit alles enorm gestimuleerd door de (toen nog) pastoor en kapelaans van de R.K. Kerk een aantal Heuvelbewoners en de besturen van diverse verenigingen en organisaties. Uiteindelijk hebben zij de grondslag gelegd voor al hetgeen waarvan wij heden ten dage nog de vruchten van plukken!

Toch, ondanks (of desondanks) de grote bloei van het verenigingsleven kwam langzamerhand toch een probleem de hoek om kijken. En dat probleem was: de huisvesting voor al de kinderaktiviteiten en andere organisaties! Door ruimtegebrek was het niet ondenkbaar dat het verenigingsleven het zeer moeilijk zou gaan krijgen. Dat kon en mocht natuurlijk niet gebeuren!
Dat beseften ook de besturen, de geestelijken van de parochie als ook een aantal buurtbewoners. Bovengenoemden zochten contact met elkaar om genoemde problemen te bespreken en te inventariseren. Na overleg werd vastgesteld dat de wijk Heuvel voor alle aktiviteiten een eigen ruimtebiedend gebouw zou moeten krijgen. Zo werd besloten een commissie te vormen die daartoe de eerste aanzet zou geven en het voorbereidend werk zou verrichten. Tijdens een bijeenkomst van alle belanghebbenden werd besloten verder te gaan onder de naam "Stichting tot bouw en exploitatie van een parochiehuis in de parochie van O.L. Vrouwvan Altijddurende Bijstand". De grondslag voor de bouw van hethuidige gemeenschapshuis was toen gelegd!,/p> Wordt vervolgd.

Herman van Wanrooy