Straatnamen in de Heuvel

Willem Barendszstraat, Nova Zemblastraat, Spitsbergenstraat, Planciusplein en Rijpstraat.

In het jaar 1596 -1597 vond de overwintering van de expeditie van Willem Barendsz op Nova Zebla plaats. De straten, die verband houden met deze expeditie liggen allemaal in Heuvel. .

Willem Barendsz


Klik hier voor een grotere weergave

Willem Barendsz werd omstreeks 1555 geboren op Terschelling en woonde in Amsterdam. Daar leerde hij zijn leermeester de theoloog-geograaf-cartograaf Petrus Plancius kennen. In deze tijd van ontdekkingen was hun beider passie kaarten maken van nog onbekende kusten. Via Plancius kreeg Barendsz bevel over de vloot, die in 1594 naar het noorden voer (een eerste verkenningstocht). Een tweede tocht in 1595 was een grote handelsvloot van zeven schepen. Deze kwam echter niet verder dan Nova Zembla, een enorme ijsmassa versperde de weg. Men moest onverrichter zaken terug en de financiers van de tocht zagen er geen heil meer in. Aan het eind van de 16e eeuw werden pogingen ondernomen om een eigen route naar China en IndiŽ te vinden. In het jaar 1596 reisde Willem Barendsz samen met Jacob van Heemskerck (voor de goede orde, de

Heemskerkstraat in Heuvel is niet vernoemd naar deze Van Heemskerck) met twee schepen naar de Noord om de zeeweg boven Nova Zembla te nemen omdat Plancius dacht dat. dat een open zee was. .

Jacob van Heemskerck

Rijp als bevelhebber. De 24-jarige Jacob van Heemskerck droeg het bevel over het andere schip. Willem Barendsz was met zijn 40 jaar de oudste opvarende en stuurman. Eerst stuitte ze op de kust van een groot eiland wat ze verkenden. Het land zag er woest en rotsachtig uit bedekt met gletsjers. Ze noemden het Spitsbergen. .

Behouden terugkeer.

Rijp keerde behouden terug in de Nederlanden. Barendsz en Van Heemskerck bereikten de westkust van Nova Zembla en met moeite konden ze de noordpunt passeren. Eenmaal aan de oostkust aanbeland bemerkte ze dat de zee door het ijs ondoordringbaar was geworden en daar de winter moesten doorbrengen in het ijzige verblijf in het door hun gebouwde Behouden Huys. In juni 1597 kon de terugreis worden aangevangen. Barendsz stierf een week later aan boord. Op 1 november waren de overgeblevenen terug in Amsterdam, een ervaring rijker echter een illusie armer. En zodoende kregen in 1948-1948 een vijftal straten in Heuvel namen, die dat geschiedverhaal omvatten.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "De Straten van Breda, door G. Otten"